Ekko cor utført av nyfødtleger (s. 7)

 1. Singh Y, Roehr CC, Tissot C, Rogerson S, Gupta S, Bohlin K, et al. Education, training, and accreditation of Neonatologist Performed Echocardiography in Europe-framework for practice. Pediatr Res. 2018;84(Suppl 1):13-7.
 2. de Boode WP, Singh Y, Gupta S, Austin T, Bohlin K, Dempsey E, et al. Recommendations for neonatologist performed echocardiography in Europe: Consensus Statement endorsed by European Society for Paediatric Research (ESPR) and European Society for Neonatology (ESN). Pediatr Res. 2016;80(4):465-71.
 3. Mertens L, Seri I, Marek J, Arlettaz R, Barker P, McNamara P, et al. Targeted Neonatal Echocardiography in the Neonatal Intensive Care Unit: practice guidelines and recommendations for training. Writing Group of the American Society of Echocardiography (ASE) in collaboration with the European Association of Echocardiography (EAE) and the Association for European Pediatric Cardiologists (AEPC). J Am Soc Echocardiogr. 2011;24(10):1057-78.
 4. Moss S, Kitchiner DJ, Yoxall CW, Subhedar NV. Evaluation of echocardiography on the neonatal unit. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2003;88(4):F287-9; discussion F90-1.
 5. Nguyen J, Cascione M, Noori S. Analysis of lawsuits related to point-of-care ultrasonography in neonatology and pediatric subspecialties. J Perinatol. 2016;36(9):784-6.
 6. de Boode WP, Singh Y, Molnar Z, Schubert U, Savoia M, Sehgal A, et al. Application of Neonatologist Performed Echocardiography in the assessment and management of persistent pulmonary hypertension of the newborn. Pediatr Res. 2018;84(Suppl 1):68-77.
 7. de Boode WP, van der Lee R, Eriksen BH, Nestaas E, Dempsey E, Singh Y, et al. The role of Neonatologist Performed Echocardiography in the assessment and management of neonatal shock. Pediatr Res. 2018;84(Suppl 1):57-67.
 8. Levy P, Tissot C, Horsberg Eriksen B, Nestaas E, Rogerson S, McNamara PJ, et al. Application of Neonatologist Performed Echocardiography in the Assessment and Management of Neonatal Heart Failure unrelated to Congenital Heart Disease. Pediatr Res. 2018;84(Suppl 1):78-88.
 9. van Laere D, van Overmeire B, Gupta S, El Khuffash A, Savoia M, McNamara PJ, et al. Application of NPE in the assessment of a patent ductus arteriosus. Pediatr Res. 2018;84(Suppl 1):46-56.
 10. Nestaas E, Schubert U, de Boode WP, El-Khuffash A, European Special Interest Group “Neonatologist Performed E. Tissue Doppler velocity imaging and event timings in neonates: a guide to image acquisition, measurement, interpretation, and reference values. Pediatr Res. 2018;84(Suppl 1):18-29.
 11. El-Khuffash A, Schubert U, Levy PT, Nestaas E, de Boode WP, European Special Interest Group “Neonatologist Performed E. Deformation imaging and rotational mechanics in neonates: a guide to image acquisition, measurement, interpretation, and reference values. Pediatr Res. 2018;84(Suppl 1):30-45.
 12. Groves AM, Singh Y, Dempsey E, Molnar Z, Austin T, El-Khuffash A, et al. Introduction to neonatologist-performed echocardiography. Pediatr Res. 2018;84(Suppl 1):1-12.

Hundre år med Norsk barnelegeforening (s. 14-19)

 1. Einar Skoglund; Tidsskr Nor Legeforen nr. 11, 2009; 129: 1124–7
 2. Sverre Halvorsen; «På ungenes parti» s.5
 3. Hedvig Trætteberg «Norsk Pediatrisk Selskap gjennom 50 år»
 4. Arthur Collet «Norsk Pediatrisk Selskap 1919-1944
 5. Hedvig Trætteberg «Norsk Pediatrisk Selskap gjennom 50 år»
 6. Paidos 2018; 36 (1): s3 (Ketil Størdal)

Norsk barnemedisin i 100 år – de lange linjene (s. 22-25)

 1. Pedersen AG. 100 år med redusert spedbarnsdødelighet. 2003.
 2. Nordby T. Helsedirektør Evangs planer for velferdsstaten. Michael 2009; 6: 330-7.
 3. Arentz-Hansen C. “Kvinder med begavelse for lægevirksomhed” : Norges første kvinnelige leger, og tiden de virket i. Oslo: Cappelen Damm, 2018.
 4. Andresen A, Elvbakken KT. Fødselskontroll, barnehelse og kvinners rettigheter og plikter. Tidsskrift for kjønnsforskning 2018; 42: 67-84.
 5. Frølich T. Pædiatri: en veiledning under studiet av den første barnealders sygdommer. Kristiania: Steenske forlag, 1938.
 6. Anderson W, Mackay IR. Intolerant bodies : a short history of autoimmunity. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014.
 7. Greenwood D. Antimicrobial drugs: chronicle of a twentieth century medical triumph. Oxford: Oxford University Press, 2008.
 8. Blix E. Dødelighetsutvikling og dødsårsaksmønster 1951-1970 = Mortality trend and mortality pattern 1951-1970. Mortality trend and mortality pattern 1951-1970. Oslo: Statistisk sentralbyrå 1974.
 9. Halvorsen S, Norsk pediatrisk s. På ungenes parti : Norsk barnelegeforening 75 år : perioden 1969-1994. Oslo: Foreningen, 1994.

Fremveksten av norsk pediatri – en historie om pionérer (s. 26-31)

 1. Carstens & Grankvist. St Olavs Hospital. Sykehuset på Øya gjennom hundre år. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2002.
 2. Haga O.S. Hverdagspediatri. Universitetsforlag, 2003.
 3. Halvorsen S. 1994. På ungenes parti: Norsk barnelegeforening 75 år: Perioden 1969-1994. Nasjonalbiblioteket – digitalisert. nb.no.
 4. Holt J. Barnesykdommer gjennom 30 år: En utvikling fra generell spesialitet til interessegrupper? https://ekstranett.helse-midt.no/1001/Sakspapirer/sak%2092-08%20vedlegg%203%20Barnesykdommer%20gjennom%2030%20%C3%A5r.pdf
 5. Kutzsche S., Kutzsche H. Kåre Håvard Torp – Nord Norges første barnelege. Paidos 2016, 35(2): 72-73
 6. Kutzsche S. Peter Johan Moe. Et liv viet til kreftsyke barn. Paidos 2015, 33(1): 30-31
 7. Larsen Ø. Carl August Looft. – barnelegepionér i Bergen. Paidos  2012, 30(4) 198-199
 8. Odden J.P. Barneavdelingen ved Akershus. Paidos 2005, 23:43-45
 9. Søraa G. Innherred sykehus 1843-1979. Nord-Trøndelag Fylkeskommune (eget forlag). Steinkjer. 1979. pp 166-70.
 10. Torp K.H. To be a paediatrician in the North. Tidsskr Nor Laegeforen. 1970, 90(106):Suppl:1155-7.
 11. Store norske leksikon. https://snl.no (25.1.2019)
 12. Norges Leger. Dnlf, 1996
 13. Minneord, Tidsskrift for den Norske Legeforening 2011; Nr 11 (3. juni) 0552.

Barnevaksinasjon i 100 år (s. 42-44)

 1. Bjartveit K. Olaf Scheel og Johannes Heimbeck og deres arbeid med BCG-vaksinen. Tidsskr Nor Legeforen 2001; 121: 1076-81
 2. Mathisen RT. Difteriepidemien i Oslo 1941 – 1945. Hvordan ville den forløpt uten vaksinasjon? Nordisk Hygienisk Tidskrift 1947, Hefte 7.
 3. Cowan LD1Griffin MRHowson CPKatz MJohnston RB JrShaywitz BAFineberg HV. Acute encephalopathy and chronic neurological damage after pertussis vaccine. 1993 Nov;11(14):1371-9
 4. Olin P, Rasmussen F, Gustafsson L, Hallander HO, Heijbel H. Randomised controlled trial of two-component, three-component, and five-component acellular pertussis vaccines compared with whole-cell pertussis vaccine. Ad Hoc Group for the Study of Pertussis Vaccines. Lancet. 1997 Nov 29;350(9091):1569-77
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Gregg
 6. Feiring B, Laake I, Christiansen IK, Hansen M, Stålcrantz J, Ambur OH, Magnus P, Jonassen CM, Trogstad L. Substantial Decline in Prevalence of Vaccine-Type and Nonvaccine-Type Human Papillomavirus (HPV) in Vaccinated and Unvaccinated Girls 5 Years After Implementing HPV Vaccine in Norway. J Infect Dis. 2018 Nov 5;218(12):1900-1910