Studier tyder på at «Neonatologist Performed Echocardiography» kan føre til bedre intensivbehandling av nyfødte. Meld deg på tidlig for å sikre deg plass på SPISS-kurs i nyfødt-ekko på Vårmøtet i Tønsberg!

Tekst: Beate Horsberg, Eriksen Eirik Nestaas og Drude Fugelseth

Tradisjonelt har strukturelle hjertefeil vært hovedfokus for ekkokardiografiske undersøkelser av nyfødte utført av barnekardiologer. De siste 10 årene har det vokst frem økende interesse blant neonatologer for å bruke ultralyd til å bedømme hjertefunksjon og hemodynamikk, såkalt Neonato­logist Performed Echocardiography, eller NPE. Ved flere avdelinger har nyfødtleger både nyfødtkompetanse og barnekardiologisk kompetanse. Barnekardiologer har ansvar for å stille endelig diagnose dersom medfødt hjertefeil er påvist eller mistenkt.

Det har lenge manglet tilgjengelige og sertifiserte opplæringsprogram i NPE, men de siste årene er det publisert flere anbefalinger for opplæring, trening og sertifisering (1-3). Motforestillinger har særlig vært knyttet til feiltolking av funn og risiko for å overse medfødte hjertefeil. Flere studier har imidlertid pekt på bedret intensivbehandling uten uheldige konsekvenser etter innføring av NPE i nyfødtavdelinger (4, 5).

Hvilken vei ventrikkelseptum buler er ofte lett å se i parasternal kortakse, og sier mye om trykkforholdene i hjertet.

TAPSE står for Tricuspid annular plane systolic excursion” og er et mål på høyre-­ventrikkel-funksjon (longitudinell forkortning av høyre ventrikkel i systole).

To av artikkelforfatterne (Eriksen og Nestaas) har siden 2015 vært del av en internasjonal interessegruppe for NPE nedsatt av European Society for Paediatric Research (ESPR) med medlemmer fra mange europeiske land, samt USA og Australia. Gruppen har publisert flere artikler som omhandler utdanningsprogram og sertifisering, samt oversiktsartikler for bruk av NPE i ulike kliniske settinger (2, 6-12).

Ved barnelegeforeningens vårmøte i Tønsberg 11.- 14. juni 2019 er NPE tema for SPISS-kurset. Kurset vil bestå av oversiktsforelesninger og praktisk trening på ekkokardiografi i smågrupper. Internasjonale og nasjonale forelesere vil bidra i denne interaktive sesjonen. Vi vil belyse at ekkokardiografi, kombinert med klinisk under­søkelse og ved fravær av medfødt hjertefeil, kan være et viktig redskap for vurdering av hemodynamisk status hos premature og terminfødte ved tilstander som for eksempel persisterende pulmonal hypertensjon, vurdering av ductus arteriosus, hjertesvikt og sirkulatorisk sjokk.

Velkommen til Tønsberg!

Vårmøte og hundreårsjubileum!

Hold av 11.-14. juni 2019!

Da arrangeres vårmøtet i Tønsberg. Det blir et rikholdig program med temaer som habilitering, nyfødtekko og vaksinasjon, og barnelegeforeningens 100-års dag skal behørig feires. Du kan til og med kjøre rib til festmiddagen på Verdens Ende hvis du er kjapp med påmeldinga! Vi sees! 🙂