Kanske har ni hört talas om Livia? Hon var Sveriges första certifierade sjukhushund®. Nu följer Livias dotterdotter Luna och hennes halvsyster Liona i Livias tass-spår. En certifierad sjukhushund® kan, till skillnad från en vård/terapihund, träffa sjuka barn inne på sjukhuset, något som är möjligt tack vare specialträning, rigorösa hygienrutiner samt en föregående läkarbedömning.

Tekst: Ann Edner, Barnelege og neonatolog, Karolinska Sjukhuset, Stockholm.

Under snart tio års tid har mitt forskarteam arbetat med att på ett vetenskapligt sätt visa effekter och nytta med sjukhushund®. Vi har också tagit fram evidensbaserade riktlinjer så att det på ett patientsäkert sätt går att ta in certifierade sjukhushundar® på akutsjukhus. Luna och Liona är Sveriges andra och tredje certifierade sjukhushundar® – och hittills de enda i Sverige och i Norden.

Livia – första svenska sjukhushund® 

I USA har hundar funnits sedan länge inne på akutsjukhusen. Redan på 60-­talet användes de inom barnonko­logisk vård. När jag för cirka tio år sedan arbetade som barnläkare på Lilla Erstagården, Sveriges första barnhospice, föddes en första variant av den svenska sjukhushunden®. Det var Livia som på den tiden träffade de svårt sjuka barnen och deras familjer. I en enkätundersökning angående vad både barn, föräldrar och personal tyckte om att vara på Lilla Erstagården visade det sig att de skattade Livias närvar som något väldigt positivt och att hon gav ett ökat välmående. Jag blev nyfiken på vad det var som låg bakom detta positiva resultat.

Som läkermedel, så hund! 

Därefter började jag skissa på en studie som skulle besvara vad det är som händer i kroppen när man umgås med en hund. Målet var att steg för steg gå igenom liknande krav som ställs på ett nytt läkermedel; det måste ha en objektiv effekt och vara säkert för patient och ­omgivning. Detta utvecklades till ett större forsknings­projekt än jag från början hade tänkt. Vi har nu studerat de fysiologiska effekterna kvantitativt genom att mäta variationer i hjärt­frekvens, mätning av hudkonduktans, samt hormonerna Oxytocin och Kortisol. De psykologiska effekterna har utvärderats genom patientenkäter och vi har även gjort ­observationsstudie. Att hunden är säker för omgivningen har testats genom att mäta allergener samt genom bakterie­odlingar. En etolog har utvärderat hur hunden har påverkats av att arbeta med de sjuka barnen. Utöver detta har vi även genomfört enkät­undersökningar riktade mot både personal och föräldrar. Alla delstudier är nu klara och de som har analyserats visar alla på goda resultat, bl.a. visar barn­enkäterna att 93% av barnen beskriver ett påtagligt ökat välmående efter att har träffat sjukhushunden®1.

Sjukhushundarna Luna och Liona

Sjukhushundarna Luna och Liona

Specialtrening och certifiering 

Blivande sjukhushundar® genomgår olika tester och certifieras tidigast vid två års ålder. Hundarna veterinär­kontrolleras och vaccineras enligt ­specifikt program. Dessutom så ­allergentestas de, samt bakterieodlas regelbundet. Deras utbildning är special­konstruerad för deras framtida roll där både grundlydnad och speciallydnad ingår.

Sjukhushundarna® Luna och Liona har alltid en välutbildad hundinstruktör som känner dem väl, vid sin sida när de befinner sig inne på sjukhuset och när de arbetar med en patient. Vi har valt att göra så eftersom det är mycket viktigt att ha koll på hundens reaktioner och upptäcka minsta tecken om den känner sig obekväm. Även om hunden är psykiskt stabil och tränad för sin uppgift så måste man komma ihåg att det är ett djur och att mycket kan hända kring ett sjukt barn/patient. Barnet har sin vårdnadshavare med sig och är det ett allvarligt sjukt barn är det även en barnsköterska eller barnsjuksköterska med i rummet. Hundinstruktören ska inte behöva ta ansvar för barnets vård, precis som att en lekterapeut inte gör det. Sedan är det så klart en bonus om hundinstruktören även är vårdutbildad och därmed har ett vårdhygieniskt tänk från början. Hundinstruktörerna får dock alltid utbildning i vårdhygien, eftersom det är så viktigt att alla lagar och riktlinjer efterföljs. Luna och Liona duschas regelbundet samt vid behov med ett specialschampo vilket är av betydelse både från smittskydds- och allergensynpunkt. Det finns utrustning till detta inne på sjukhuset i anslutning till sjukhushundarnas® vilorum och hundarna har en egen ingång. I en av forskningsstudierna har vi kunnat visa att mängden allergener efter dusch sjunker till nästan omätbara nivåer. Tassarna tvättas alltid före patientmötena, som kan ske på avdelningen där patienten vårdas eller i ett rum som disponeras av hundverksamheten utanför avdelningarna.

Liona och barn som är stickrädd 2

Liona och ett barn som är mycket stickrädd. Foto: Ann Edner (publisert med samtykke)

Strikta hygieniska riktlinjer

Förutom att hundarna ska vara välvårdade och duschade, tas odlingar från nos och avföring med givna intervall så att de inte bär på några multiresistenta bakterier2. Hundens normala munflora kan variera något, men de bär ofta på en bakterie som heter Capnocytophaga canimorsus. I sällsynta fall har den orsakat sepsis på äldre och immunsupprimerade patienter efter slickande. Därför är en viktig del av sjukhushundarnas® utbildning att lära sig att inte slicka. Det gör att barnen kan ha olika slangar utan att hunden sprider smitta genom saliven. Barnen får också sprita händerna före och efter varje besök, och hundterapin är anpassad efter de framtagna riktlinjerna. Material som används i samband med patientmötena är specialanpassade för att kunna följa de vårdhygieniska riktlinjerna. Hundarna träffar bara en familj i taget, och de träffar max två patienter var under en dag. Inför varje besök får personalen svara på flera frågor såsom t.ex. positivitet för multiresistenta bakterier. Utifrån svaren tas beslut av läkare om mötet går att genomföra eller inte. Infarter är inga problem, men det är bra att veta om det finns.

Luna och Cornelia. Foto: Sven-Olof Ahlgren (publisert med samtykke)

Luna och Cornelia.
Foto: Sven-Olof Ahlgren (publisert med samtykke)

Fina historier

Det finns många fina historier att dela med sig om hur Livia tidigare, samt nu Luna och Liona hjälpt barn. I ett fall blev en cancersjuk patient näst intill apatisk efter en stor operation. Hen ville inte kliva upp ur sängen eller prata med någon, inte ens med mamma eller pappa. Efter mötet med Luna vände situationen. Jag fick sedan ett fint brev, som jag fortfarande har kvar, från mamman. En sjukhushund® kan även hjälpa stick- eller sjukhusrädda barn att våga genomföra sina procedurer och undersökningar. Vi har precis genomfört en studie där sjukhushundarna® stöttar barn som genomgår proton­strålning på Skandion-kliniken. Det är en lång behandling, vanligtvis sex veckor, som kan orsaka mycket oro och obehag. Vi har även planer på att starta hundterapi för föräldrar vars barn vårdas länge på sjukhus.

Konceptet sjukhushund® har börjat etablera sig. Flera regioner i Sverige har visat intresse och nästa generation svenska sjukhushundar® är igång med sin utbildning. Förhoppningsvis blir detta en lika självklar del av den svenska barnsjukvården som lekterapin. Vi har även påbörjat sam­arbete med Norge, Finland och Danmark. I Bodø finns redan Norges första blivande sjukhushund®, Lunas son Apollo, som ni kan läsa om i annan artikel i denna tidning!

Krav hundföraren

 • Välutbildad hundinstruktör, gärna vårdutbildad

Krav sjukhushunden®

 • Olika tester 
  Certifierad
 • Lydnadstränas
  Specialtränas
 • Vaccineras enl. schema
  Veterinärbesiktigas enl. protokoll
 • Allergentestas
 • Bakterieodlas regelbundet + v.b.
  Följa uppsatta hygienregler
 • Ej fällande päls 
 • Välskött/a päls och klor 

Krav lokal – på sjukhuset

 • Träningsrum/Vårdavdelning
 • Vilorum med ”hunddusch”
 • Gärna separat ingång

Risker

 • Verksamhet med hund inom vården har kommit igång i Oslo-området där man hänvisar till vår verksamhet med Sjukhushundar® utan att följa våra vetenskapligt framtagna riktlinjer.

Följ sjukhushundarnas® på

Facebook: Sjukhushund

Instagram: @sjukhushund

Hemsida: sjukhushund.se

Luna, Liona och Ann Foto: Helen Wolgers

Luna, Liona och Ann. Foto: Helen Wolgers


Referenser

Lindström Nilsson, M., Funquist, E-L. Edner, A., & Engvall, G. (2019). Children report positive experiences of animal-assisted therapy in paediatric hospital care. Acta Paediatrica, 00: 1-8.

Edner, A., Lindström-Nilsson, M., & Melhus, Å. (2021). Low risk of transmission of pathogenic bacteria between children and the assistance dog during animal-assisted theraphy if strict rules are followed. Jorunal of Hospital infection, 115: 5-9.