Eirik 13.01.2016

Av Sverre O. Lie. Foto: Privat

Han var suverent den medisinske leder da organtransplantasjon ble en realitet i Norge, slik at 25-30 barn med dødelig organsvikt nå kan få livet tilbake etter transplantasjon av et friskt organ.

Det er med stor ydmykhet jeg står her for å hilse deg og takke deg fra alle barnelegene i Norge, fra tilgrensende miljøer, fra Barneklinikken, fra Universitetet, og fra alle dine mange tusen takknemlige barnepasienter og deres familier – og fra meg selv.

Eirik kom til Barneklinikken i l971 og ble der i langt over tredve år. I de siste 17 årene var vi sammen i ledelsen av Barneklinikken, der jeg opplevde ham som dyktig, lojal og pålitelig medarbeider og god venn. Eirik var en stor personlighet med masse utstråling. Han kunne takle de vanskeligste situasjoner med sin ro – sitt diplomati og sin karisma. Han var var genuint glad i mennesker, og en sann optimist. Jeg tror aldri jeg hørte Eirik si et vondt ord om andre – selv om det kanskje kunne være ganske så berettiget. Han brukte humor for alt hva det er verdt. Uttrykket «hel ved» er ganske slitt – men for Eirik er det bare en fulltreffer.

Alle disse gode egenskaper sammen med faglig dyktighet gjorde Eirik til en stor lege. Han favnet over det meste – fra hverdagspediatri til de tyngste pasientgruppene. Han var suverent den medisinske leder da organtransplantasjon ble en realitet i Norge, slik at 25-30 barn med dødelig organsvikt nå kan få livet tilbake etter transplantasjon av et friskt organ. Barn med nyresvikt som hadde kort tid igjen å leve ble en hovedsak for Eirik, og han ble den store pioner i dette. Det er tung medisin med svære utfordringer for barnet, familien og for helsetjenesten.Han ble et eksempel for oss alle: Faglig dyktig og med en omsorg som aldri sviktet for barnet og familien rundt.

Så må det også nevnes at ikke bare hans pasienter, men også kolleger og medisinske studenter fikk nyte godt av Eiriks dyktighet og gode egenskaper. Han var leder i Barnelegeforeningen 1980-83, prodekanus ved Det medisinske fakultet 1990-93, styreleder for Institutt for blødere i mange år og leder for komite for forskningsetikk i vår region.
Eirik var et stort menneske, og vil gå inn i historien som en søyle i norsk pediatri, som fikk utrettet utrolig mye!

Jeg lyser fred over hans minne