Av Anders Bjørkhaug

Utgiver: Den Norske Legeforenings «Skriftserie for leger»
Format: Pocket
Utgave: 3
Antall sider: 476
Vekt: 445 gram
Mål:
18,5cm x 11,5cm x 2cm
Pris: 250 kr
Bestilles på epost:
posten@legeforeningen.no

Vel, dette er vel egentlig ikke en omtale. Dette er heller en presentasjon. Siste papirversjon (2. utgave) kom i 2007. Akuttveilederens nettversjon gjennomgikk en større revisjon i 2012-2013, som ligger fritt tilgjengelig på nett på www.helsebiblioteket.no. Både akuttveileder og generell veileder ble tilgjengelige som «apper» for smarttelefoner og nettbrett allerede i 2013, og var omtalt i Paidos utgave nr. 2, 2014 (s 60). Jeg skrev den gangen «Vi veit alle verdien av å ha begge desse detaljerte oppslagsverka tilgjengeleg i arbeidskvardagen vår. No har du dei i frakkelomma, til ein tiendel av vekta du bar på før.» Vekten på en iPhone 6s i følge apple.no er altså 143 gram, som er en knapp 1/3 av denne nye papirutgaven, og slik sett må jeg bare beklage for å ha drevet med villedende informasjon.

Hvem benytter seg av en papirutgave i dagens digitaliserte hverdag? Vi har flerfoldige tilgjengelige oppslagsverk gjennom helsebiblioteket, og nettbrett og smarttelefoner med «apper» for det meste, deriblant en svært funksjonell veileder i pediatri, som jeg konkluderte med i 2014. Elektroniske kurver er på full fart inn i elektroniske pasientjournal systemer, der slike oppslagsverk også er tilgjengelig. Hvem trenger da å ta med seg et 1/2kg i frakkelommen på tur i korridorene? Dette er i grunn et litt vanskelig spørsmål å svare på, men sentralt i NBF har vi sett at etterspørselen er stor. Både redaksjonen for veilederen og ansvarlige for sosiale medier melder om en stor etterspørsel av Akuttveilederen i papirutgave. Denne tredje utgaven er nå trykket, og ble bl.a. delt ut til alle deltakerne ved Pediaterdagene i Oslo.

Den nye papirutgaven er bygget opp på samme måte som den gamle, både i innholdsfortegnelse og layout. Sidetallet er økt fra 378 til 476 (og slik sett noen gram også). I forhold til nettversjonen som kom i 2013 er det gjort oppdateringer av følgende avsnitt: Status epilepticus, infantile spasmer og hypotermibehandling. Disse avsnittene er også nå oppdatert i nettversjonen i 2016.

Det er kjekt å ha en papirutgave i hendene igjen. En minnes om mulighetene en hadde til å bli «lommekjent» i en bok. Huske igjen avsnitt, sider, rekkefølge. Kunne markere viktige ting, notere stikkord i margen og telefonnumre bakerst i boken. Det er også en godt oversiktlig innholdsfortegnelse, som gjør det lett å finne frem. Klart enklere i boken sammenliknet med nett, med tendens til å «klikke deg i hjel» på leit etter kapittelet du ville finne. Men mulig jeg er konservativ på dette punktet. Vil jeg bruke den like mye som før? Jeg ser klart fordelen av å ha en papirutgave tilgjengelig på vakt. Kanskje ikke i lommen, men i hyllen på vaktrommet. Helst en personlig en, som jeg kan rable egne notiser og understreke i. Men veileder-«appen» er nok den som er mest anvendelig i dagens arbeidshverdag. Dette er dog mine personlige tanker, og slik sett av mindre betydning. Som sagt, dette var ikke en gjennomgående bokomtale, mer en presentasjon: «Endelig er den her».