Av Henrik Holmstrøm. Professor og overlege Rikshospitalet

Tenk om den lyden du lurte på om du kanskje hørte der et lite sekund egentlig var en kritisk aortastenose? Tenk om barnet du undersøkte på barsel i går egentlig hadde en kraftig bilyd som du ikke hørte fordi du var trøtt? Du hadde jo et litt dårlig stetoskop og egentlig er du jo litt usikker på om du er god nok på bilyder… Tenk om du har oversett en kjempealvorlig hjertefeil som burde vært operert som ø-hjelp i dag, helst i går! Tenk om!

Barselundersøkelsen er for de fleste nyfødte den første legeundersøkelsen i livet. Undersøkelsen er en av de få ­etablerte screeningene vi har av barn i Norge. For noen leger er barselundersøkelsen en rutineoppgave, mens andre opplever en betydelig grad av engstelse for å overse noe. Overlege Henrik Holmstrøm har både gode råd, trøst og kollegastøtte til de som engster seg for å overse barselbilyden – og noen viktige avklaringer: 

Nesten alle kritiske hjertefeil blir oppdaget ved prenatal screening.

Av alvorlige hjertefeil som ikke oppdages prenatalt blir omtrent 25 % ­fanget opp på barselundersøkelsen, 8 % ved pulsok­symetri, 42 % på symptomer/ andre tilstander og 25 % utskrives uten diagnose

Det er ikke mulig å oppdage alle hjertefeil ved barsel­undersøkelsen. Selv i prosjekter der man har gjort ekko på alle blir overraskende mange oversett

• Hensikten med barselundersøkelsen er ikke å avklare enhver ubetydelig bilyd, men å oppdage og henvise barn med symptomer og funn som gir mistanke om hjertefeil

• Det er sjeden eller aldri kritikkverdig å overse en hjertefeil. Lungekarmotstanden kan falle gradvis, en koarktasjon kan utvikle seg og en shunt eller stenose gir ikke alltid en tydelig bilyd de første dagene. 

Flere av oss eldre har egen erfaring med å ha oversett univentrikulære feil og andre alvorlige tilstander ved barselundersøkelsen fordi de maskeres av fysiologiske svingninger.

Det var ingen dødsfall i hjemmet på grunn av uoppdaget hjertefeil i Norge i perioden 2017-2020.

Tenk annerledes! Det er umulig å oppdage alle barn med hjertefeil ved barselundersøkelsen, og det er godt nok å gjøre sitt beste!  

Hvilken grad av engstelse har du selv for å overse en hjertefeil?