Oral helse har mange sider og er definert av World Dental Federation som evnen til å snakke, smile, lukte, smake, tygge, svelge og formidle alle følelser med selvtillit og uten smerte, ubehag eller sykdom. Uansett alder er oral helse viktig for generell helse og ­velvære. I Vestland fylke pågår det et forskningsprosjekt der man ser på orale senskader etter behandling for barnekreft.

Tekst: Britt Nygard Tvilde, Haukeland Sjukehus

Målgruppen er alle barn tilhørende Haukeland Universitetssykehus som har overlevd barnekreft i perioden 2017-2021. Det overordnede målet er å bidra til ny kunnskap om hvordan kjemoterapi, stråling og kirurgi påvirker den orale helsen til barn som behandles for kreft, hvilke senskader som kan oppstå og om de kan forebygges. Vi vil beskrive og få oversikt over orofaciale senskader, og undersøke hvilke typer kreft og behandlingsmetoder som er mest skadelige for kraniofacial utvikling og tannutvikling. På denne måten vil vi søke å identifisere barn som trenger tettere oppfølging i spesialisthelsetjenesten, både under og etter sykdommen, samt å øke kunnskap blant tannhelsepersonell for å bedre livskvaliteten til disse pasientene. 

Av 113 inviterte kreftoverlevere takket 97 ja til deltakelse i studien. Disse ble undersøkt i perioden 2020 til og med 2024. Til hver overlever skal det undersøkes 2 friske kontroller. De er tilfeldig trukket fra folkeregisteret i Vestland fylke og er matchet på alder og kjønn. 

Nå er alle kreftoverlevere undersøkt, de er dokumentert med kliniske foto og det er utført radiologiske undersøkelser, samt cephalogram der det var mulig. Innsamling av data av kontrollgruppen nærmer seg slutten. Alle undersøkelsene er utført av to spesialister i pedodonti, Tine Birkeland Sivertsen og Britt Nygard Tvilde- tilknyttet Haukeland Universitetssjukehus og Vestland fylkeskommune. Resten av forskningsgruppen består av overlege i kreft- og blodsykdommer Dorota Malgorzata Wojcik, Professor Sigbjørn Løes (hovedveileder) og førsteamanuensis Torgils Lægreid. 

Microdonti.

Microdonti.

Plakk primære tenner piler.

Plakk primære tenner piler.