Barneombudet inviterte toppledere innen helsesektoren til «Høynivåmøte mot vold mot barn» på Grefsenkollen restaurant i Oslo mandag 24. april 2017.

Tekst: Ingebjørg Fagerlid, leder i Norsk Barnelegeforening

Det er på høy tid at helsesektoren kommer mer på banen i arbeidet mot vold mot barn. Med dette møtet ønsker vi å snu ord til handling. Helsetjenestene har en unik mulighet til å forebygge vold og på et tidlig tidspunkt oppdage barn som blir utsatt for det. De har mulighet til å gjøre mye mer i arbeidet mot vold mot barn. Budskapet var klart fra Barneombud Anne Lindboe som er selv barnelege, og som tidligere har arbeidet akkurat med disse problemstillingene.

Og helsetoppene var virkelig samlet på dette møtet, der også Norsk barnelegeforening var invitert. Sentrale helsepolitikere, Helsedirektør Bjørn Guldvåg, direktørene for alle de regionale helseforetakene, direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, Legeforeningens president Marit Hermansen, tannlegepresidenten og leder for Psykologforeningen var blant deltakerne. Møtet ble åpnet av statsråd Solveig Horne. Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon var også tilstede.

Dr. Dinesh Sethi fra WHO ga oss et innblikk i hva vold og overgrep mot barn har å si for sykelighet senere i livet og hvilke økonomiske konsekvenser det har for samfunnet. Den økonomiske byrden utgjør 1-2% av brutto nasjonalprodukt i mange land, også i Europa. Representanter fra politi, kommuner og vår egen representant Ellen Annexstad ga oss eksempler på hvordan det kan jobbes systematisk på ulike områder for å forebygge og avdekke vold mot barn. Vi fikk også høre den sterke historien til Angelica Kjos som ble utsatt for grov vold, overgrep og omsorgssvikt gjennom hele barndommen uten at det ble fanget opp. Hun understreket at vi som helsearbeider må våge å spørre og ta oss tid til å lytte.

Høynivåmøtet munnet ut i én felles erklæring om arbeidet mot vold mot barn – Grefsenerklæringen. I tillegg har deltakerne utarbeidet 20 undererklæringer. Disse er alle tilgjengelig på Barneombudets nettsider. Økt kompetanse og kapasitet innenfor sosialpediatri har vært et satsningsområde for NBF
i flere år. Det er derfor svært interessant at RHF’ene også fokuserer på dette og at det er deres sørge for-ansvar.

Grefsenerklæringen mot vold mot barn

Grefsenerklæringen mot vold mot barn

Dette er NBF’s del av erklæringen:

Norsk barnelegeforening vil
– Arbeide for at det etableres tverrfaglige sosialpediatriske team på alle sykehus med barneavdeling
– Bidra til at alle barn som har gjennomgått tilrettelagt avhør på barnehus også skal få tilbud om en kvalifisert sosialpediatrisk undersøkelse av barnelege
– Gjøre sosialpediatriske problemstillinger som inkluderer vold og overgrep til en obligatorisk del av utdannelsen til

Barneombudet kommer til å følge opp deltakernes forpliktelser med et nytt møte om et år, slik at Høynivåmøtet blir et startskuddet for handling mot vold på helsefeltet.