Paidos har reist på elektronisk ekskursjon ut av den trygge, sidrumpa sykehushverdagen. I det følgende beskriver vi utbredelse og levevis for privatpraktiserende spesialister ­representert ved tre av dem.

Av Kari Holte, Paidos-redaksjonen / Sykehuset Østfold

Vi sendte e-post til privatpraktiserende barneleger og stilte følgende spørsmål: 

  1. Hvordan er en typisk arbeidsuke?
  2. Hva slags tilstander ser du mest av?
  3. Fordeler/ ulemper ved å jobbe privat -sammenlignet med i sykehus? 

Espen Kolsrud, Sarpsborg spesialistsenter

Espen Kolsrud, Sarpsborg spesialistsenter

Espen Kolsrud

Cand. Med. UiO 1989, spesialist i pediatri 1996. Jobbet på Sykehuset Østfold, Rikshospitalet og Haukeland, i tillegg et arbeidsopphold i Guatemala. Avtalespesialist siden januar 2004. Har fordypning i pediatrisk gastroenterologi, hepatologi og ernæring, godkjenning innen kompetanseområdet allergologi og hypnoseutdanning fra Regional-BUP Oslo.

Jeg har leid kontorplass i et større medisinsk senter hvor det er andre legespesialister og også fastleger. Vi deler fasiliteter og kontorpersonale. Arbeidsdagene består naturlig nok stort sett av pasientkonsultasjoner. En ettermiddag/kveld i uka er satt av til immunterapi (allergivaksinering). Sjekking av prøvesvar, skriving av attester og annet administrativt arbeid gjør jeg fortløpende. Dersom papirarbeidet viser tegn til å hope seg opp, setter jeg av mer kontortid.

Jeg får henvist de fleste pediatriske problemstillinger, men mest ulike luftveistilstander, mage-/ tarmproblemer, enurese, eksem og hodepine. En del av dette viser seg ofte å være -sammensatte problemstillinger og funksjonelle lidelser. De fleste prosedyrer (spirometri, FeNO, tredemølle-belastning, m.fl.) gjør jeg selv. Ved spesifikk immunterapi her jeg assistanse av to sykepleiere. 

Avtalepraksis gir gode muligheter til å skape sin egen arbeidsplass og -hverdag, med fleksible arbeidsdager som kan tilpasses familieliv, ferier, kurs og annet. Det gir også kontroll med egen timebok: konsultasjonsvarighet, prioritering, intervall mellom kontroller med mer.  Inntekten er innsatsavhengig. Avtalepraksis er en effektiv driftsmåte målt i antall årlige konsultasjoner.

Vibeke Fossum, Oslo Barne- og Lungelegesenter

Vibeke Fossum

Vibeke Fossum

Jeg jobber fra 08-15.30 hver dag. Vegg-til-vegg-poliklinikk, som kollega Beint Bentsen kaller det. 8-10 pasienter daglig, omtrent like mange nye og kontroller. Jeg forsøker å få flest mulig tilbake til fastlege raskest mulig. Min jobb er kartlegging og diagnostisering, slik frigjør jeg kapasitet til å vurdere nye. Annenhver fredag jobber jeg med papir og administrasjon.

Jeg ønsker å være allmennpediater, men har mest gastro, endo og nevro. Senallergisk kumelkallergi, vondt i magen, hode-pine, tics, enurese, daginkontinens, obstipasjon og enkoprese. Noen korte, noen lange, noen «for tidlig ute eller for sent ute»-barn – sjelden godt å være først eller sist for barna! Iblant dukker det opp muskellidelser og malignitet. Da er telefonlisten min gull verd! Direktenummer til barnekirurger, nevrologer, endokrinologer og gastrofolk gjør at kolleger føles nærmere enn de er fysisk. De fleste tar jo telefonen når jeg ringer – takk for det! Veldig gøy når det kommer ting jeg virkelig ikke kan. Da må jeg dukke ned i litteraturen/ pc-en, ringe kolleger og oppdatere meg. Heldigvis blir komfortsonen litt videre med tiden.

Det er mange fordeler ved å jobbe privat:

Korte kommandolinjer, sjefen er aldri langt unna, og hun er ganske grei og ofte enig med meg når jeg vil ha fri til kongress etc.

Ingen nattevakt eller jobbing på 17.5 eller 24.12, garantert!

Frihet til å bestemme selv, ta barn tilbake til kontroller raskt og følge opp med telefoner. Samme lege hver gang ; )

Lite ikke-pasientrettet arbeid sammenlignet med sykehus

Ulemper: Savn av kolleger, får ikke løst problemer over kaffetrakteren eller på vei til røntgen, ingen mikropauser på vei til møterommet, ingen faglig oppdatering i lunsjen.

Lite snekkerarbeid, ingen venfloner, spinalpunksjoner eller gastroskopier (Men har nylig leaset et ultralydapparat og skal bruke det til å måle bla resturin og rektumdiameter fremover – gøy å lære noe nytt!). Det er dyrt å være syk: Ingen vikar og får problemer med å ta igjen de tapte dagene.

Finn Greve-Isdahl, Aleris, Bergen

Finn Greve-Isdahl

Finn Greve-Isdahl

Cand. Med. UiB 2004, spesialist 2009, Tidligere jobbet ved -helse Sør Øst, Helse Vest og Volvat. 

Arbeidsuken min består av polikliniske konsultasjoner og medisinske utredninger for barn i alle aldre. Jeg bistår både foreldre og forsikring.

Jeg har en variert faglig hverdag. Jeg ser selvsagt mye hverdags-pediatri, men fanger også opp en del anomalier som jeg henviser videre for prosedyrer og videre -utredning. På en vanlig dag kan jeg ha problemstillinger knyttet til vekst og utvikling, observerte mulige avvik, virale og bakterielle infeksjoner, mangelsykdommer, attester og ernæring. En stor del av jobben er også informasjons-overføring, forklaringer til både barnet og familien.

Tilbakemeldingene går på at den aller største fordelen er -kontinuitet i relasjonene, kjennskap til barnet og tilgjengelighet. Jeg blir et fast punkt for familien og de slipper å forholde seg til stadig nye leger slik det ofte blir ved poli-kliniske konsultasjoner på sykehusene. For meg personlig er den største fordelen det å være autonom og kun drive med pasientrettet arbeid. Nedsiden er fravær av kollegaer og faglig miljø.