Da Dr. Leila Denmark trakk seg tilbake fra arbeidslivet i en alder av 103 år, var hun USA’s eldste praktiserende barnelege. Hun var en av de første kvinnelige barnelegene i Atlanta/Georgia, der hun behandlet barn og ga råd til foreldrene deres i mer enn sytti år. Da en kikhosteepidemi rammet Atlanta i 1932 og førte til at mange barn døde, utførte hun -banebrytende forskning og bidro til utvikling av en effektiv vaksine.

Av: Stefan Kutzsche og Hildegunn Kutzsche, Centre for Education and Clinical Skills and Simulation Centre, International Medical University Kuala Lumpur, Malaysia

Leila Denmark, opprinnelig Leila Alice Daughtry, ble født 1. februar 1898 i byen Portal i Bulloch County, Georgia. Hun var det tredje i en søskenflokk på 12 barn. I 1928 giftet hun seg med finansmannen John Eustace Denmark (1899-1990). Ekteparet fikk en datter i 1930.

Fra pedagogikk til medisin

Leila vokste opp på landet. Som barn viste hun stor omsorg for dyrene på gården hjemme, spesielt de syke. Hun ga også en hjelpende hånd til personer som trengte henne, og ønsket å arbeide med mennesker. Yrkeskarrieren startet hun med lærerutdanning etter eksamen ved Bessie Tift College i Forsyth i 1922. Deretter studerte hun kjemi og fysikk ved Mercer University i Macon. Etter to år med undervisning i naturvitenskap ved skolene i Acworth og Claxton, fant hun ut at lærer ikke var det hun egentlig ønsket å være.

Da hennes forlovede John Eustace Denmark ble utplassert på Java og Nederlandsk Øst India, nektet US State Department henne å følge med. Da bestemte hun seg for å oppfylle barndoms-drømmen, og søkte plass på medisinstudiet ved Emory University. Hun ble avvist – på denne tiden fikk kvinner sjelden adgang til universitetet og medisinstudiet. I 1924 ble hun endelig tatt opp ved Medical College ved Universitetet i Georgia og tok fatt på studiet. Da hun ble uteksaminert i 1928, var hun den eneste kvinnelige kandidaten i sitt årskull, og den tredje kvinnen utdannet på dette universitetet.

Et mangfoldig yrkesliv

Etter studiet giftet hun seg og flyttet med sin mann til Atlanta. Hun fikk stilling som lege ved Grady Memorial Hospital. På denne tiden var Georgia et segregert samfunn, og pasienter fra den fargede befolkningen ble behandlet på egne sykehus. Det var på et slikt sykehus Denmark gjorde sine første kliniske erfaringer som lege. Da det nye Henrietta Egleston Hospital for Children åpnet i sentrum av Atlanta i 1928, fikk Denmark stilling som assistentlege, og det var hun som tok imot sykehusets første pasient. Ved åpningen hadde sykehuset 52 senger og i løpet av det første året behandlet legene 605 barn. På 50-tallet ble Egleston en pediatrisk undervisnings-institusjon med tilknytning til Emory University, School of Medicine, og i 1959 ble sykehuset en del av universitetet. Dr. Denmark tok fordypningspraksis i en periode ved Children’s Hospital i Philadelphia. Hun var den første kvinnelige barnelegen utdannet i Georgia.

Ved siden av andre oppgaver, gjorte Dr Denmark innsats som frivillig barnelege en dag i uken ved Central Presbyterian Baby Clinic i mer enn 50 år. Klinikken tok imot barn fra fattige familier i sentrum av Atlanta.  Her ble Denmark involvert i forskning på kikhoste etter et utbrudd av sykdommen i byen i 1932. Hennes forskningssamarbeid med Eli Lilly og Emory Universitet resulterte i utviklingen av kikhostevaksinen som uten tvil har bidratt til å redde mange liv. Vaksinen er fortsatt i bruk i dag som en del av trippelvaksinen mot difteri, pertussis og tetanus (DPT).

Barnelegekontoret i Sandy Springs og i Alpharetta

Etter at datteren Mary ble født i 1930, flyttet familien til Sandy Springs, en forstad til Atlanta. Her åpnet hun i 1931 et legekontor i et tilbygg i husets bakgård. Den lille bygningen ble utstyrt med bare det aller nødvendigste for å kunne gi plass til alle pasientene. Venterommet var enkelt innredet med trebenker og tregulv, og hadde lave dører. I denne bakgårds-klinikken var det ingen legesekretær eller sykepleier. Denmark administrerte legekontoret med et enkelt registreringsskjema. Hun hadde ingen vaktplan, men var tilgjengelig for barna og deres familier 24/7 året rundt. Dr. Denmark tok imot alle barn fordi hun mente at man kan aldri vite hvor sykt et barn er før en har undersøkt det. Som regel visste hun hva som var galt allerede når barnet kom inn på legekontoret, bare ved å observere.

Senere flyttet hun sin klinikk til Alpharetta i Forsyth County, ca. to mil lenger nord.

Prisen for hennes konsultasjoner som privat barnelege var i begynnelsen maksimum fire dollar. Mot slutten av karrieren steg prisen til ti dollar for første og åtte dollar for andre konsultasjon. Det var ikke uvanlig at hun brukte en time eller mer når hun snakket med en nybakt mor og undersøkte hennes nyfødte barn. Dr. Denmark behandlet alle barn og deres familier med samme tålmodighet, respekt og hengivenhet. Hun kunne bruke sin pedagogiske ekspertise i rådgiving og opplæring av mødre og barn.

Dr Denmark var av den oppfatningen at god helse baseres på livsglede og sunn ernæring. Hun skrev to bøker med råd til foreldre der hun delte sin filosofien om barneopppdragelse. ©Family.

Dr Denmark var av den oppfatningen at god helse baseres på livsglede og sunn ernæring. Hun skrev to bøker med råd til foreldre der hun delte sin filosofien om barneopppdragelse. ©Family.

Alle barn fortjener en sjanse

I 1971 publiserte Denmark den praktiske boken ”Every Child Should Have a Chance” der hun henvendte seg til foreldre og delte sin filosofi om barneoppdragelse. Hun var av den oppfatningen at god helse baseres på livsglede og sunn ernæring. Hennes kostråd inkluderte fersk frukt og vann fremfor fruktsaft. Hun mente at kumelk var direkte skadelig for barn. I boken diskuterer hun hvordan latter og sans for humør kan bidra til et sunt og langt liv. Hun mente at det er viktig for foreldre å være positive rollemodeller for sine barn. I motsetning til “hands-off-foreldre” plasserte Denmark ansvaret for barns helse og lykke utelukkende hos foreldrene. Hun påpekte at det å være avhengig av legens råd, kunne føre til at barn og foreldre ikke lærte å tenke selvstendig og ta nødvendige avgjørelser. Boken er trykket i 16 opplag og er fremdeles tilgjengelig.

Denmark var en av de første legene som advarte mot passiv røyking som helserisiko for utsatte barn. Hun var også en av de første legene som påpekte at mødres rusmiddelbruk i svangerskapet hadde negative konsekvenser for barna.

I boken hevder Denmark at kvinner skulle ha de samme mulighetene som menn i arbeidslivet, samtidig som hun forfektet at kvinner ikke skulle overlate sine små barn til andre. Hun mente at ”kvinner er blitt forledet til å tro at det er ikke viktig å gå rundt med barnet, men i stedet heller ta utdanning og arbeide som advokat, lærer eller prest …”; ”samtidig har vi aldri sett så mange syke barn som i dag.” Hun var overbevist om at ”barn i barnehagen ville utvikle svak selvdisiplin og manglende tillit til andre”. Holdningen hennes ble kritisert i media og av aktører i det medisinske samfunn som gammeldags og kvinnefiendtlig.

Denmark levde i over et århundre og opplevde både kvinnefrigjøring og medisinens utvikling fra før vaksinens tid til det moderne, høyteknologiske 21. århundre. På legekontoret sitt brukte hun enkelt utsyr, og baserte seg på kliniske vurderinger og forebyggende helseråd tilpasset opplæring, bakgrunn og kultur. Hennes tilnærming til barns oppvekstsvilkår var preget av hennes forståelse av hva barn manglet for å kunne utvikle seg optimalt. Det kan se ut som at hun opptrådte egen-rådig og konservativt i sin veiledning til foreldre, mens synet på kvinnens rolle i arbeidslivet og i hjemmet var i stadig forandring. Befolkningen i store deler av USA godtok henne langt på vei som premissleverandør når det gjaldt barneomsorg.

Dr Denmark var av den oppfatningen at god helse baseres på livsglede og sunn ernæring. Hun skrev to bøker med råd til ­foreldre der hun delte sin filosofien om barneopppdragelse.

Dr Denmark var av den oppfatningen at god helse baseres på livsglede og sunn ernæring. Hun skrev to bøker med råd til ­foreldre der hun delte sin filosofien om barneopppdragelse.

En ny bok

Ikke alle var misfornøyde med Dr. Denmarks anbefalinger. Trebarnsmoren Madia Bowman hadde stor nytte av hennes råd, og oppfordret Dr. Denmark til å skrive en ny bok til -nybakte foreldre etter at hun fylte 100 år. Denmark gikk med på et samarbeide om den nye boken under forutsetning at Madia påtok seg skrivearbeidet. Boken kom ut i 2002 med tittelen ”Dr. Denmark Said It: Advice for Mothers from -America’s Most Experienced Pediatrician”. Dr. Denmark var da 104 år. Bowman selv forteller om sine egne personlige erfaringer som mor. Boken gir også veiledning til andre foreldre med detaljerte instruksjoner basert på Denmarks anbefalte råd om barnepass, tidsplaner, ernæring og praktisk behandling av vanlige plager.

Forskning og utmerkelser

Pasienter og familiene verdsatte Dr. Denmark som en kunnskapsrik, dyktig og dedikert barnelege fordi hun ikke bare fokuserte på behandling av symptomer, men søkte etter årsaken til sykdom. Hun fikk en rekke amerikanske utmerkelser. På 1930 tallet bidro hun vesentlig til utviklingen av kikhostevaksinen og fikk den prestisjetunge Fisher Award i 1935. I 1953 ble hun hedret som “Atlanta’s Woman of the Year”. I 1972 ble hun Æresdoktor (Doctor of Humanities Degree) ved Tift College. Atlanta Business Chronicle’s redaktører valgte Denmark som vinner av 1998 ”Health-Care Heroes Award for Lifetime Achievement” – i hennes tilfelle, mer enn en menneskealder. I 2002 fikk hun Æresdoktortittel (Doctor of Science Degree) for sin humanitære innsats for barnehelse av Emory University, Atlanta. Hun var ærespresident for Georgias Avdeling ved American Academy of Pediatrics.

En yrkesaktiv hundreåring som elsket arbeidet sitt

Dr. Denmark hadde hele livet hovedfokus på medisinen, men ved siden av likte hun også å lese bøker, gjøre hagearbeid, sy egne klær, spille golf, reise og lage husholdning for seg og mannen sin. Hennes bemerkelsesverdige karriere og allsidighet har blitt omtalt i lokale og nasjonale nyheter. I 1998, i anledning hennes 100 årsdag, publiserte People Magazine en artikkel om hennes arbeid som aktiv barnelege gjennom 70 år. Atlanta Business Chronicle beskrev henne som en fargerik og allsidig barnelege som ”fortsatt behandler 15-25 pasienter daglig, gir råd til paniske mødre, skriver resept på antibiotika og forteller foreldre om deres ansvar for sine barn”.

Da Dr. Denmark pensjonerte seg i 2001, var hun USA’s eldste kjente praktiserende lege. Det sviktende synet hindret henne ikke i å fortsette med telefonkonsultasjoner frem til en alder av 110 år. Hun bodde selvstendig i sitt hjem til hun var 106 år. Da flyttet hun til sin datter Mary Hutcherson i Athens, ca. ti mil øst for Alpharetta. Der døde hun i 2012, 114 år og 2 måneder gammel. Hun ble gravlagt på Portal Cemetry i Bulloch County, Georgia, sammen med sin mann.

Dr. Leila Denmark var en av få ”superhundreåringer”, og ble et av de eldste menneskene i verden, men var mest kjent for sitt mangeårig engasjement som barnelege og mindre for sin lange levetid. Dr. Peter Buckley, dekanus ved hennes alma mater, sa i en tale etter hennes død: “Leila ledet som rollemodell, ga oss råd for å bli bedre foreldre, oppdra sunnere barn og leve og spise riktig. Hun var den type lege vi håper at alle våre studenter skal bli – pionerer i sin disiplin, omsorgsfulle, vennlige og profesjonelle helsearbeidere.

Litteraturhenvisninger

Bowman, ML. Dr. Denmark Said It!: advice to mothers from America’s most experienced pediatrician. 5. utgave. Caring for Kids, Incorporated, 2015.

Carlisle L. Leila Denmark – 114 years of memories, Pediatrician To Virginia-Highland’s “Little Angels”, The Virginia-Highland Voice (online edition), 6. april 2012

Denmark LD (1942). Whopping cough vaccine. Am J Dis Child. 63 (3): 453–466. doi:10.1001/archpedi.1942.02010030023002

Denmark LD, (1971). Every child should have a chance. New York: Vantage Press. OCLC 1390428

Greer B. 2016. Dr. Leila Denmark. http://rosieriveters.com

Keenlyside B. Dr Leila Denmark´s secret: I love what you do. 100 year-old has treated countless Atlanta families, 27 Juli 1998. Atlanta Business Chronicle

Martin J. Woman who became world’s oldest doctor dies at 114. Associated Press. Bangor Daily News. https://bangordailynews.com/2012/04/03/news/nation/woman-who-became-worlds–oldest-doctor-dies-at-114/

Nelson VJ. Leila Denmark dies at 114; pediatrician practiced until she was 103 Los Angeles Times From the Archives: 40 Years Plus as a Pediatrician, 24 november 2013

Remling A. Leila Denmark Doctor: Pediatrician and world’s fourth–oldest person practiced until 103, dies at 114. International Busines Times, 4. mai 2012

Shaw B. Leila Denmark (1898-2012). Science & Medicine. Atlanta, 17. mars 2007

http://www.georgiaencyclopedia.org/articles/science-medicine/leila-denmark-1898-2012

Shaw ME. Dr. Leila Denmark, 114: Legendary pediatrician, one of the world’s oldest people

The Atlanta Journal-Constitution, 3. april 2012

Shearer L. Leila Denmark, beloved doctor, dies at 114. OnlineAthens Athens Banner Herald http://onlineathens.com/local-news/2012-04-02/leila-denmark-beloved-doctor-dies-114

Williamson K.. Dr. Leila Denmark – New high school in Forsyth County dedicated to the long carreer of beloved pediatrician, mentor and educator http://www.upincumming.com/dr-leila-denmark-new-high-school-in-forsyth-county-dedicated-to-the-long-career-of-beloved-pediatrician-mentor-and-educator/

Daily Mail reporter. ‘Medicine was never work’: Extraordinary woman who was the world’s oldest doctor dies at 114 (after retiring at 103) Mail Online, 4. april 2012 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2124859/Woman-worlds-oldest-doctor-dies-aged-114.html#ixzz4nKamwKVF

https://cfmedicine.nlm.nih.gov/physicians/biography_78.html

Familiens webside: Dr. Leila Daughtry Denmark’s webside – http://drleiladenmark.com/