Kirsten Utheim Toverud cirka 1920. Alle bildene i artikkelen er private og velvillig utlånt for gjengivelse i Paidos av Kirstens barnebarn Kari Toverud (medisinsk illustratør, ja – hvis du lurte.)