Dersom du mener overskriften har en negativt ladet tone, bør du helst lese hele teksten slik at jeg kan rette opp inntrykket. Nesten hele verden visste at Norsk barnelegeforening skulle holde Vårmøte i Drammen i år. 67 tusen visninger på YouTube, omtale i VG og ­Dagbladet. Drammen inviterer til fete foredrag, konsert og ølsmaking. Barnelegene i Drammen er ikke som andre barneleger. Ble det noe hooking også?

Tekst: Anders Bjørkhaug, med hjelp av Torstein Vik, Lars Tveiten og Ellen Dalen Arnstad – Foto: Anders Bjørkhaug og Joel Selvakumar

Jeg føler meg gammel nå. En slik pediater med grått hår, og kanskje litt måne. Nei, forresten, måne har jeg ikke enda. Men jeg husker faktisk forrige vårmøte i Drammen, i 2006. Jonas Fjeld og Aass bryggeri. Og videoene i pausene. Barnelegene i Drammen sitt forslag til ny LIS utdanning. Folk skrattlo. Trampeklapp. Og nå klarte de det igjen. 11 år senere sitter jeg i styret i NBF, som Paidosredaktør – og gleder meg til ­Vår­møtet! Seff! Drit i de grå hårene…

Avdelingsoverlegemøtet

Et privilegium å treffe slike gode kolleger som er med å drifte alle landets barneavdelinger. Avdelingsoverlegemøtene blir prioritert høyt, det viser deltakerprosenten. 5 barneavdelinger var ikke representert i år, men flere avdelinger stilte med flere representanter fra ulike seksjoner. Møtene er innholdsrike og tar opp viktige tema. Ny struktur for spesialistutdanningen var et av hovedtemaene. Læringsmålene for LIS3 blokken (som er spesialistutdanningen bl.a. for barneleger) har vært på høring, og det er kommet totalt 16 høringssvar for læringsmål for barnesykdommer. I løpet av årsskiftet skal disse være ferdigstilt, med planlagt oppstart fra 2019. Helseforetakene skal opprette egne regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter i egen region. Arbeidet med ny struktur for spesialistutdanning er svært omfattende, og vil være blant de største endringene i spesialistutdanningens historie.

Helsenorge.no sitt arbeid med felles portal for fagfolk og pasienter er i fremgang. Denne felles nettportalen har en standard mal for behandlingsforløp som er opprettet for en rekke forskjellige diagnoser/behandlinger. Dette kan lastes ned til de enkelte foretaks nettsider, med eventuelle lokale tilpasninger. St.Olavs Hospital, OUS og Helse Bergen har til nå vært de største leverandørene av fellestekst. Der eksisterer nå ca 1000 fellesartikler, men det er stor variasjon i hvilken grad de enkelte foretakene har tatt i bruk tilgjengelige fellestekster. Helse­norge.no ønsker svært gjerne tilbake­meldinger fra de ulike foretakene på tekster, spesielt ved behov for endringer. En egen arbeidsgruppe har laget forslag på ca 100 barnemedisinske diagnoser og behandlinger. Pasient- og foreldreinformasjon er viktig i arbeidet. Involvering av alle barneavdelinger er viktig. Styret vil arbeide med å opprette en redaksjon som inkluderer styret, KU og ­Helsenorge.no. Lokale barneavdelinger vil kunne stå for en del av det praktiske ­arbeidet. Oppfordrer interesserte i å lese igjennom eget ­referat fra møtet som ligger på barnelegeforeningens nettsider.

Vårmøtedagene

Etter avdelingssjef Anders Morken’s egen åpning av Vårmøtet, ble Drammen sykehus godt presentert gjennom at Kristoffer Hochnowski oppsummerte 5 år med familiesentrert nyfødt­omsorg. Avdelingen er fremdeles den eneste i Norge med utelukkende enerom, inklusive intensivrom, og har vekket internasjonal interesse. På fem år har en høstet positive og negative erfaringer i en slik total omlegging av det nyfødt­medisinske tilbudet. Sykemeldingsboomer har kommet og gått. Ting har etter hvert roet seg, hverdagen er mer harmonisk, og en har rukket å kjøre sammenliknende studier mot andre europeiske avdelinger med Family Centered Care.

Drammen har satt sammen et bredt program, ingen tvil om det. En del nyfødt, mye smerte, men absolutt lite gjesp og stønn fra forsamlingen. På haikerens guide gjennom kromosom og helgenoms­analyser, ble noen lett andpusten, før en dvelte mellom sci-fi og virkelighet i foredraget om CRIPSR, med Sigrid Bratlie fra Bioteknologirådet. Hvor går egentlig skillet mellom medisinsk behandling og ”forbedring” av mennesket? På ingen måte klamt altså! Drammenserne kan fag.

Vi testet ut om drammenserne kunne jogge også. Flere representanter fra NBF-styret var i grunn fornøyd med turen opp til spiralen (ca 250 moh). Tempoet ble tilpasset en etterfølgende festmiddag. Blir dårlig dans med for mye CK i blodet… Og drammenserne KAN ROCKE også! Onsdagens grillfest på brygga gikk i og for seg rolig for seg. Noen nattbadere prøvde bygge opp stemningen, men de fleste tok dagen med stoisk ro, for å spare stemmebåndene til festmiddag og Valentourettes! Valentourettes… Nå føler jeg meg ung igjen. 16 år og ukysset. To fulle menn…rider igjen! Men så er man endelig voksen. Søvnløs om natten og bevisstløs om dagen… på vårmøte i Drammen! Vel ikke helt på den måten, men en fet konsert var det!!!

«JOKKE LEVER!»

«JOKKE LEVER!»

Frie foredrag

Prisen for beste vitenskapelige foredrag på Vårmøtet ble tildelt Ida Stenshorne fra Drammen for foredraget «CAPOS syndrom -en gutt med nevrologiske symptomer ved feber». Medforfattere var Magnhild Rasmussen, Kaja Selmer og Jeanette Koht.

Komiteen som bedømte de frie foredragene var veldig imponert over det høye nivået på alle innleggene! Alle var svært interessante og lærerike, og fremføringene var imponerende. Man kan derfor si at det paradoksalt nok var en utakknemlig oppgave å skulle rangere disse.

Vinnerforedraget handlet om en gutt som i barndommen, i forbindelse med feberepisoder, mistet oppnådde psykomotoriske ferdigheter, men som langsomt hentet inn noe av det tapte og nå var «relativt velfungerende». Ikke før han var 19 år gammel ble diagnosen stilt: CAPOS syndrom. Forkortelsen står for Cerebellar ataxi, Arefleksi, Pes cavus, Opticus atrofi og Sensorinevronalt hørselstap. Tilstanden forårsakes av en heterozygot variant i ATP1A3 genet. Det er visstnok bare beskrevet 25 pasienter med denne varianten, men som både vinneren og andre forfat­tere understreket: Hver for seg er sjeldne tilstander, sjeldne, men til sammen utgjør de en viktig del av pediatrien. Familien var takknemlig for at man fikk en diagnose, og kasuistikken ­viste dermed – som også flere av de andre innleggene gjorde – at det er viktig å ikke gi opp diagnostisk utredning ved uklare sykdomsbilder. Foredragsholderen presenterte kasuistikken på en fin måte som inkluderte video, slik at tilhørerne fikk et godt inntrykk det kliniske bildet, og av hva som lå i begrepet «relativt velfungerende». Det var til slutt den elegante presentasjonen som gjorde at Stenshornets foredrag gikk av med seieren.

(Bedømmelseskomiteen besto av Marianne Skreden, Skien, Lars Tveiten, Elverum og Torstein Vik, Trondheim.)

Beste vitenskapelige foredrag: Ida Stenshorne

Beste vitenskapelige foredrag: Ida Stenshorne

En gjeng med dyktige, inspirerte og inspirerende LIS! Fordragene var nyttige og interessante, og foredragsholderne holdt tiden og var flinke til å svare på spørsmål. Lykke til videre, neste år håper vi at også noen mannlige LIS vil delta.

Vinneren av det vitenskapelige innlegget ble Annette Olsen, LIS Østfold, med innlegget: ”Lystgass ved prosedyrer på barn og ­ungdom”. Det var 4 svært gode vitenskapelige innlegg med stor og spennende variasjon i temaene fra klinisk forskning til basalforskning, noe vi i bedømmelseskomiteen likte godt! Vi i komiteen hadde en diskusjon oss i mellom før vi konkluderte. Vinneren hadde en klar problemstilling og god metode, som gav klart svar på spørsmålet som var stilt. Konklusjonen kunne trekkes ut ifra resultatene. Resultatene i undersøkelsen som var gjort, har stor nytteverdi for det pediatriske miljøet i Norge. Vinneren hadde god formidlingsevne, presenterte klart og entusiastisk, og svarte tydelig og klart på spørsmål. Vi gratulerer! Komiteen for bedømmelse av de vitenskapelige innleggene bestod av: Guro L. Andersen, Tønsberg, Jan Petter Odden, Fylkeslege Oslo og Akershus, og Ellen Dalen Arnstad, Levanger.