Med venner i Nordisk Pediatrisk Forening, København 2004. Norske deltakere er Leif Brunvand (helt til venstre), Alf Meberg og Jørgen Hurum (lengst til høyre).