Hvordan skal vi holde oss oppdaterte i generell pediatri? Det er krevende å beholde og utvikle kompetansen utover det feltet vi spisser oss mot. Mange skal duge som vakt­gående for svært små og store barn i flere tiår framover. Mest bekvemt er det å snevre inn horisonten og fylle en nisje i faget, men den generelle pediateren vil være etterspurt.  

Av Ketil Størdal, leder av arbeidsgruppa for etterutdanning. 

Behov for løft

Legeforeningen vedtok såkalt obligatorisk etterutdanning uten formaliserte krav i 2016. Konkrete forslag til innhold og dokumentasjon av etterutdanning ble lagt fram. Etter 2016 har det skjedd lite, og ny spesialistutdanning har med god grunn hatt prioritet. Med en mer standardisert spesialist­utdanning blir nødvendigvis kurspakkene strammet inn, fordi alle skal rekke over alt og nå samme læringsmål. Det tror vi er en nødvendig endring, men ny LIS-utdanning etterlater også noen hull: Vi trenger et løft i etterutdanning. 

Utdanningsplan og etterutdanningskurs

En gruppe fra styret og kvalitetsutvalget i NBF, samt to fra helseforetakene har sett på dagens tilbud om etterutdanning, rettigheter og regler, og hva som bør gjøres for å bedre denne. Dette har resultert i en utdanningsplan (distribuert via avdelingsoverlegene, også tilgjengelig på NBFs nettsider), og et løft for etterutdanningskurs. Etterutdanning i regi av NBF sammenfattes i et enkelt dokument, som også deles med Legeforeningen sentralt. 

Kort oppsummert har etterutdanning gjennom NBF de siste tre åra bestått av NBF-møtene med tilhørende SPISS-kurs, i tillegg til noen fagspesifikke møter. Bakvaktskurset har ligget i dvale siden 2016. Nå er vi i gang igjen: Elleve barneleger jobbet med praktiske prosedyrer på dyremodeller og scenario­trening 21.-22. oktober. Selv om simulering krever mer ressurser å arrangere, er nytten av slik trening stor. I tillegg har vi valgt å lansere et kurs kalt «Nytt i Pediatri – oppdatering for spesialister». Første runde kjøres i Stavanger rett i forkant av Pediaterdagene. Kurskomitéen har valg ut noen tema der vi tror erfarne spesialister trenger oppussing. Med vekt på konkrete problemer og kasuistikker rekker vi ikke alt som er viktig på to dager. Derfor ser vi for oss å rullere på tema fra år til år slik at dette kan bli et attraktivt kurs å delta på med jevne mellomrom.  

Felles for begge kursene er at de avholdes når det er etterspørsel og deltakere. Lik og del!

Lyst til å delta? Sjekk på denne lenka: 

beta.legeforeningen.no/kurs/2019/10/33756/#tab2

Spesialister frisker opp ferdighetene på SIM-senteret: Her er Jacob Larsen (OUS) og Elin Blakstad (Ahus) i aksjon (dokka fikk dessverre ikke gitt samtykke til bruk av bildet).

Spesialister frisker opp ferdighetene på SIM-senteret: Her er Jacob Larsen (OUS) og Elin Blakstad (Ahus) i aksjon (dokka fikk dessverre ikke gitt samtykke til bruk av bildet).