Barn forstår ofte sammenheng mellom erfaringer og symptomer. Forståelse kan bidra til positiv utvikling og helse, men noen må se det, forklare og sette ord på det. Det gjør ikke alltid foreldre - og ikke alltid barnelegen.

Tekst: Tomas Sørbø, Haukeland Universitetssjukehus

På en somatisk barneavdeling er det ikke alltid like åpenbart hva som ligger bak sykdom og helseplager. Erfaringer med vold, overgrep og omsorgssvikt er dessverre vanligere enn vi tror. Selv om ikke vi ser det når barna kommer på poliklinikken gjelder det en urovekkende stor andel av barna vi møter. Mobbing på skolen, samlivsbrudd og foreldre som gjennomgår ulike former for kriser rammer også barn. Noen barn har opplevd krig, vært på flukt og levd gjennom opplevelser de ikke nødvendigvis har hatt mulighet til å bearbeide. Nå som krigen i Ukraina sannsynligvis vil bringe mange flyktninger til Norge, vil vi treffe enda flere barn som har forlatt alt som er kjent; skole, venner og kanskje en far som har måttet bli igjen i krigen.

På Barnehuset er det enklere å se sammenhengen mellom erfaringer i livet og de kroppslige plagene barn har. Når et barn eller ungdom kommer til undersøkelse, prøver jeg å ta opp dette. Jeg forteller at barna som kommer hit har opplevd ting som barn ikke skal oppleve. At det å være redd eller utrygg gjør at noen sover dårlig, noen har vondt i magen eller vondt i hodet. Da opplever jeg ikke så sjelden at noen forstår at «Å, så det er derfor jeg alltid har vondt i magen på søndag, fordi jeg skal til pappa på mandag», eller «Jeg tisset i sengen om natten, men ikke nå, for nå føler jeg meg trygg».

Kvaliteten på omsorgen et barn mottar i barndommen sammen med negative opplevelser påvirker fremtidig helse både psykisk og somatisk.

Kvaliteten på omsorgen et barn mottar i barndommen sammen med negative opplevelser påvirker fremtidig helse både psykisk og somatisk. Det kan påvirke hvordan barnet fungerer i relasjoner og deres senere forhold til rusmidler og kriminalitet. Sammenhengen mellom mangelfull omsorg, negative barndomserfaringer og økt sykelighet og dødelighet er veldokumentert, først og fremst gjennom ACE-studiene (adverce childhood experience) som startet i USA på 90-tallet.

Barna som kommer på Barnehuset har ofte somatiske og psykiske helseplager. På Barnehuset er det er viktig å fokusere på forebygging og behandling, ikke kun på avdekking av blåmerker og sår. Fra mars 2022 inkluderer endringer i barnevernsloven helsekartlegging av barn som flyttes ut av familien, og over hele landet skal det etableres egne kartleggingsteam. Dette skal ivareta at nye omsorgsansvarlige har god kunnskap om barnets helse.

Det gjenstår å se om kartleggingene gir oppfølging og hjelp som faktisk gir bedre helse og livskvalitet, og ikke bare en større bunke med rapporter i en skrivebordsskuff. For å vite det trenger vi fortsatt ny forskning og kunnskapsbasert tilnærming. Erfaringer fra dette arbeidet vil være gull verdt å få inn på en somatisk barneavdeling. For de samme barna, og deres ulike livserfaringer, møter vi barneleger her.