Mange barneleger har opplevd alvorlige livløshetsanfall eller dødsfall hos nyfødte på barselavdelingen. Sudden unexpected postnatal collapse (SUPC) er heldigvis en sjelden hendelse, som kan forebygges med rette tiltak.

Tekst: Kristin Brække, Oslo universitetssykehus

SUPC rammer tilsynelatende friske barn (Apgar >7) nær termin (> 35uker), som får et alvorlig anfall med respirasjonssvikt og bradycardi de første timene eller dagene av livet. Ulike definisjoner forekommer, vanligst defineres SUPC som livløshetsanfall den første leveuken. Omtrent 1/3 skjer innen de første 2 levetimer, 1/3 fra time 2-24 og 1/3 dag 2-7. 

Risikofaktorer

I Sverige hadde man et cluster med SUPC-tilfeller, som resulterte i gjennomgang av litteraturen. En retrospektiv gjennomgang fra Stockholms-sykehusene publisert i 2013 estimerte forekomsten til cirka 38/100.000.  Andre studier har rapportert forekomsten på ulike måter, så tallene har variert mellom 3-133/100 000. 

SUPC kan ha sammenheng med at nyfødte barn ikke er helt kompetente til å holde frie luftveier det første døgnet. Derfor må man være spesielt oppmerksom på hvordan barnet ligger, og unngå kjente risikofaktorer. Barnet skal ikke sove i samme seng som foreldrene, og man skal unngå situasjoner hvor man ikke har oversikt over barnets posisjon. Dette er ikke nødvendigvis helt i overensstemmelse med oppfordringen om å være tett inntil barnet hele tiden, og foreldrene må informeres om at barnet er spesielt sårbart det første døgnet. Man har funnet at risikofaktorer er hud-mot-hudkontakt uten tilsyn, utslitt mor, at mor sovner med barnet ved brystet eller at hun distraheres av mobiltelefon.

Etter at vi har hatt noen slike hendelser på vår føde-/ barsel-avdeling, er den skriftlige instruksen til foreldrene endret, slik at de gjøres oppmerksomme på problemstillingen. Pålitelige kilder (kolleger som nylig har født) rapporterer at budskapet ikke har blitt kommunisert tydelig nok av barnepleierne og jordmødrene på barsel. 

Etter at vi har hatt noen slike hendelser på vår føde-/ ­barselavdeling, er den skriftlige instruksen til foreldrene endret, slik at de gjøres oppmerksomme på problemstillingen.

God informasjon og rasjonelle rutiner

SUPC kan antakelig unngås, med nødvendige tiltak. I enkelte land har man foreslått overvåkning med oksygenmetningsmåler de første timene. Dette er veldig langt fra tradisjonen her i Norge. Pilotstudier fra USA og Australia har vist at metningsmålere er akseptabelt, og ikke oppfattes som et hinder for tilknytningen mellom mor og barn. Sjekklister for overvåkning av barnets puls, farge respirasjon og temperatur har ikke alltid vært lett å gjennomføre, det krever både mye pleieressurser og at man må forstyrre barnet ofte. Enkelte steder har forekomsten av SUPC-relaterte dødsfall falt ned til null etter intervensjon, noe som nok til dels skyldes at tiltakene økte oppmerksomheten.

Uansett er vi som barneleger nødt til å kjenne til fenomenet, og samarbeide med barselavdelingen for å opprettholde god informasjon og rasjonelle rutiner.

Referanser:

 1. Monnelly V, Becher JC. Sudden unexpected postnatal collapse. Early Hum Dev. 2018 Nov;126:28-31. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2018.09.001. Epub 2018 Sep 25.
 2. Paul DA, Johnson D, Goldstein ND, Pearlman SA. Development of a single-center quality bundle to prevent sudden unexpected postnatal collapse. J Perinatol. 2019 Jul;39(7):1008-1013. doi: 10.1038/s41372-019-0393-y. Epub 2019 May 14.
 3. Anderson TM, Ferres JML, Ramirez JM, Mitchell EA. Sudden Unexpected Postnatal Collapse Resulting in Newborn Death in the United States. MCN Am J Matern Child Nurs. 2021 Feb 8:10.1097/NMC.0000000000000711. doi: 10.1097/NMC.0000000000000711. 
 4. Addison C, Ludington-Hoe S. Maternity Nurses’ Knowledge about Sudden Unexpected Postnatal Collapse and Safe Newborn Positioning. MCN Am J Matern Child Nurs. 2020 Mar/Apr;45(2):116-121. doi: 10.1097/NMC.0000000000000597.
 5. Herlenius E, Kuhn P. Sudden unexpected postnatal collapse of newborn infants: a review of cases, definitions, risks, and preventive measures. Transl Stroke Res. 2013 Apr;4(2):236-47. doi: 10.1007/s12975-013-0255-4. Epub 2013 Feb 23.
 6. Pejovic NJ, Herlenius E. Unexpected collapse of healthy newborn infants: risk factors, supervision and hypothermia treatment. Acta Paediatr. 2013 Jul;102(7):680-8. doi: 10.1111/apa.12244. Epub 2013 Apr 30.
 7. Davanzo R, De Cunto A, Paviotti G, Travan L, Inglese S, Brovedani P, Crocetta A, Calligaris C, Corubolo E, Dussich V, Verardi G, Causin E, Kennedy J, Marrazzo F, Strajn T, Sanesi C, Demarini S.
  Making the first days of life safer: preventing sudden unexpected postnatal collapse while promoting breastfeeding. J Hum Lact. 2015 Feb;31(1):47-52. doi: 10.1177/0890334414554927. Epub 2014 Oct 22.
 8. Becher JC, Bhushan SS, Lyon AJ. Unexpected collapse in apparently healthy newborns–a prospective national study of a missing cohort of neonatal deaths and near-death events.
  Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2012 Jan;97(1):F30-4. doi: 10.1136/adc.2010.208736. Epub 2011 Jun 28.
 9. Du Plessis J, Kirk M, Quilatan M, Mehta S. Continuous pulse oximetry during skin-to-skin care: An Australian initiative to prevent sudden unexpected postnatal collapse. Acta Paediatr. 2021 Apr;110(4):1166-1170. doi: 10.1111/apa.15552. Epub 2020 Sep 15.