Ti norske og ti palestinske medisinstudenter møtes årlig på Vestbredden for sykehuspraksis og workshops. Barnelegeforeningen har tildelt stipend for global helse til studentutvekslingsprosjektet NorPal-Sawa. Ingrid formidler inntrykk fra sommerens reise.

Tekst: Ingrid Stenbeck, medisinstudent i Oslo.

Juli 2018 var jeg så heldig å få tilbringe i Nablus, Palestina. På fire uker skulle jeg lære det palestinske helsevesenet bedre å kjenne sammen med ti palestinske og ni andre norske medisinstudenter. Jeg visste ikke hva jeg dro til, men jeg vet at jeg reiste hjem med utrolige erfaringer som jeg skal bære med meg resten av mitt liv. Jeg fikk se mine første, og kontrast-fylte, fødsler. Fra lykkelige normalfødsler til styrtfødsel i uke 29. Jeg fikk møte dyktige leger som arbeidet under vanskelig forhold. Vi fikk jobbe på et sykehus som var “overbefolket” av både pasienter og pårørende. Jeg fikk møte en hel familie som spiste middag på gulvet på isolasjonsrommet til et 2 år gammel meningittpasient.

Rafidia Hospital er det største sykehuset i Nablus. Det er et offentlig, kirurgisk sykehus.  Mange av pasientene som tilhører Rafidia risikerer å bli sittende fast i israelske sjekkpunkter på veien til sykehuset. Den politiske situasjonen er svært komplisert. Vestbredden er et konfliktfylt område der mange lever under stort psykisk stress.

Fødestuen på Rafidia Hospital er ikke helt som norske fødestuer. Stemningen er ikke helt den samme heller. Fødestuen har 6 senger, og det er i gjennomsnitt 4.5 fødsel i hver seng om dagen. Kvinnene venter på gangen til en seng er ledig. Ingen pårørende er med på fødestuen som støtte, dette er både kulturelt og plassmessig betinget.

Jordmødrene heier og hjelper alt de makter. Fødselen er en tøff og brutal kamp, det er ikke tilgang på sedasjon eller anestesi, det er for dyrt for de fødende. Fødende side om side, skriket fra den ene sengen får kvinnen ved siden av til å grue seg enda mer. Kvinnene er beinharde, barnet blir født.

Gjennomsnittlig liggetid for vaginalt fødende kvinner er 6-12 timer her. Retningslinjene er liggetid 1-3 dager, spesielt for førstegangsfødende, men pågangen er for stor. Kvinnene sendes derfor hjem så raskt man ser at det er i nærheten av forsvarlig. Snittalderen for førstegangfødende er 20-21.

Så snart barnet har fått luft i lungene, kles den nye verdens-borgeren i penklær. Først da kan sykepleierne vise den nyankomne palestineren til mor og resten av den ventende familien. I trappeoppgangen på sykehuset er stemningen til å ta og føle på. Her venter tanter, søsken, besteforeldre, og ikke minst fedre. Du vil merke at et barn er født på Rafidia. Cirka tretti ganger i døgnet mottar forbipasserende i korridoren sjokolade fra en fremmed, men smørblid, nybakt far.

Et nytt tilskudd til et samfunn tøffere enn det vi kjenner. Et liv som kan bidra til fred. Et liv som forhåpentligvis vil oppleve mindre konflikt enn sine foreldre. Et nytt lite liv som skaper så mye kjærlighet når det ankommer verden, at alle -konflikter i et lite øyeblikk er glemt.