Menneskerettighetsutvalget (MRU)har lagt bak seg det første året etter etableringen. Her er noen av sakene vi har sett litt nærmere på:

Tekst: Bente Brannsether-Ellingsen, Menneskerettighetsutvalget Legeforeningen

Moria-leiren: Utvalget sendte i september 2020 sammen med Legeforeningens president brev til utenriksministeren for å uttrykke at Norge burde ta imot flere flykninger og bidra til å bygge opp en akseptabel infrastruktur for flyktninger i Hellas. Utenriksministeren svarte i oktober og redegjorde for hva regjeringen har gjort.

Papirløse: Sommeren 2020 gjennomførte utvalget en spørreundersøkelse til landets kommuneoverleger om erfaringer med helsetilbud til papirløse migranter. Undersøkelsen indikerte at papirløse ikke er et storbyfenomen selv om det nok er flest papirløses migranter i storbyene. Utvalget fikk tilbakemelding fra enkelte at undersøkelsen i seg selv bidro til større oppmerksomhet for denne gruppen. I anledning SVs forslag om helsehjelp til papirløse og andre migranter på linje med norske borgere, deltok leder i utvalget, Marit Halonen Christiansen i komitehøringen sammen med Svein Aarseth, og fulgte opp med et debattinnlegg i Aftenposten.

Palestinske barn: MRU har fulgt opp en henvendelse fra Israelske leger for menneskerettigheter (PHRI) som ba MRU skrive brev til israelske myndigheter om palestinske barn som trenger følge av foresatte ved medisinsk behandling i Israel. Det har vært et vedvarende problem at barn ikke får ha med sine foreldre fordi foreldrene vurderes som en sikkerhetsrisiko. Leder i Barnelegeforeningen og MRU skrev sammen et brev vedrørende dette som ble sendt den israelske ambassaden i Norge, den israelske legeforeningen, den israelske Barnelegeforeningen, og utenriksminister Søreide. Vi har også fulgt opp en henvendelse om mindreåriges situasjon i israelske sikkerhetsfengsel. Helsepersonell tildeles en rolle som alibi for at helsespørsmål er ivaretatt og fengslingsprosessen kan fortsette. Rapporter tyder på barna som opplever dette blir traumatisert og preget av opplevelsen i mange år.

Det ble i april-20 sendt brev til den israelske legeforeningen hvor vi utrykte bekymring og ba om deres synspunkt vedrørende saken. Vi mottok svar i mai hvor de utrykker sin bekymring og vil kontakte det israelske forsvaret, men de gir også uttrykk for at de har begrenset innflytelse i saker som er definert under forsvaret. For mer informasjon kan interesserte lese to rapporter som omtaler dette. Rapporten fra Unicef er noen år gammel, men Redd Barnas oppfølger fra 2020 tyder ikke på at vesentlige endringer er gjort i årene som har gått.

Hjelp oss i utvalget med dine øyne og dine ører til å fokusere riktig og fange opp viktige saker.

Jeg ønsker alle kolleger en riktig god høst!