International Pediatric Association (IPA) er barnelegenes FN: Nærmere 3000 deltakere fra 120 land deltok på kongress i Vancouver i august. Har Norge noen plass i en slik sammenheng?

Tekst og foto: Ketil Størdal, nestleder i NBF

IPA er en paraplyorganisasjon, der NBF er medlem gjennom EPA/UNEPSA (European Pediatric Association/Union of National European Pediatric Societies and Associations). Amerika og Asia har tradisjonelt vært toneangivende i IPA, mens de fleste europeiske barnelegeforeninger er mindre involvert. EU-land er gjerne mer engasjert i EAP (European Academy of Pediatrics) – og med kollega Tom Stiris som president de siste åra. NBF er med i både EAP og IPA, men har i det vesentligste forholdt seg ganske passiv i IPA.

Konferansen i Vancouver hadde et klart fokus på global helse. Toppfolk fra Unicef og WHO var selvskrevne foredragsholdere. Sjefredaktør i the Lancet, Richard Horton, var en tydelig og dedikert taler, og med et engasjement som er sjelden vare i akademiske sammenhenger.

Helsepolitiske strategier for barnehelse fikk romslig plass i det faglige programmet. Barnedødelighet, ungdomshelse og miljø/klima var av tema på agendaen i fellessesjonene. Mer klinisk relevante emner fikk plass i parallelle sesjoner. Over 2000 abstrakt var sendt inn, med presentasjoner både som postere og i muntlige sesjoner.

council-of-delegates

Presidentskifte i IPA på Council of Delegates; Zulfiqar Bhutta tar over for Alexander Konstantopoulos.

På det offisielle delegatmøtet var mer enn 60 foreninger representert, og Botswana ble tatt opp som nytt medlem sammen med flere andre land. Forslag om å holde møte hvert andre i stedet for hvert tredje år fikk solid flertall, noe som blant annet fører til kortere tid mellom hver gang eksekutivkomiteen skiftes ut. Neste kongress holdes i Panama i mars 2019, og fem byer var kandidater for 2021: Etter intens valgkamp og lobbying trakk Glasgow det lengste strået. Siste europeiske vertsby var Athen i 2007, og det blir første gang Storbritannia er vertskap. Kanskje dette kan føre til at vesteuropeiske land blir mer involvert?

IPA kan gi visse assosiasjoner til IOC, med en dominans av eldre herrer og der de viktige sakene gjerne er ordnet på bakrommet. Valgkampen for å få plass i komiteene er ganske unorsk, og Norges representant ble begavet med diverse slips for å støtte bestemte kandidater. Størst spenning var knyttet til vervet som President Elect; tidligere president i American Academy of Pediatrics Erroll Alden fikk flertallet.

På det offisielle delegatmøtet var mer enn 60 foreninger representert, og Botswana ble tatt opp som nytt medlem sammen med flere andre land.

Profilerte Zulfiqar Bhutta starter sin president-periode nå. Det er tydelig at den nye presidenten tar grep for å friske opp IPAs profil, blant annet med ny logo, nye nettsider og nytt slagord på plass. Kontakten med WHO, Unicef og FIGO er styrket. Det kan bli en spennende tid for IPA, og det gjenstår å se om professor Bhutta har tid til også å være IPA-president midt i alle sine internasjonale gjøremål.

Fra NBF sonderte vi muligheten for å få IPA bak en resolusjon om krisen i Syria: Helsetjenester for barn som flyktninger svikter både internt i Syria og i nabolandene, og responsen fra verdenssamfunnet er mangelfull. Samtidig foregår systematisk bombing av sykehus og helsepersonell i Aleppo, der en kollega ble drept i jobb på en barneavdeling i april. Flere tok kontakt underveis for å støtte et slikt initiativ. Tross en viss motstand tok IPA utfordringen, og har nå kommet med en uttalelse publisert i Lancet og fulgt opp med en kampanje på Twitter.

Om NBF skal ha en stemme og bli hørt i IPA, er det nok nødvendig å være tilstede og involvert over tid. Et mulig scenario for NBF er å prioritere EAP og tone ned betydningen av IPA, slutte å betale medlemsavgift og holde oss utenfor. Men for å sette det på spissen; melder man seg ut av FN?

Sjekk ut mer om IPA på www.ipa-world.org


Sjekk også ut IPA i The Lancet. En kunngjøring og opp fordring fra IPA om barn i krig ble faktisk publisert i Lancet. Ta en titt her.
#ProtectChildrenOfWar http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)31577-X/fulltext