I en travel klinisk hverdag blir ofte blodtrykk glemt. Målingen krever litt ekstra tid og ro som begge kan være mangelvare på poliklinikken eller i mottak. Blodtrykksmåling må utføres riktig for at vi skal kunne stole på resultatet.

Tekst: Tonje Bårdsen, stipendiat og LIS Haukeland US. Asle Hirth, Seksjonsoverlege Haukeland UUS

Ikke bare voksensykdom 

Hypertensiv sykdom er ikke bare voksenmedisin. Omtrent 5 % av alle barn har høyt blodtrykk1,2. Nylig publiserte metaanalyser viser at 30% av barn med primær hypertensjon også har venstre ventrikkelhyperterofi3 og 90% har tegn til økt karstivhet4. Dette har konsekvenser for barna det gjelder. 

Få symptomer

Barn har ofte ingen symptomer før blodtrykket er blitt veldig høyt. Vi er helt avhengige av at blodtrykket blir målt for å kunne stille diagnosen. I litteraturen er det anbefalt at alle barn får målt blodtrykk hvert andre år fra 3 års alder2,5. Hypertensjon er også assosiert med andre sykdommer som diabetes og overvekt, samt symptom på konkrete andre tilstander som coarctatio aorta, nyrarteriestenose, kronisk nyresykdom, feochromocytom, hyperaldosteronisme, hyperthyreose, cushing syndrom og søvnapné. Høyt blodtrykk kan være inngangsbilletten til å stille disse diagnosene2.

Hva er normalt?

Hypertensjon hos barn under 16 år er definert som blodtrykk over 95-percentilen korrigert for alder, kjønn og høyde, målt ved 3 ulike anledninger. Hypertensjon hos ungdom 16 år og eldre har samme definisjonsmessige kriterier som hos voksne, blodtrykk > 140/90 mmHg. Den europeiske gruppen HyperChildNET har laget en fin kalkulator man kan benytte7. Den baserer seg på en amerikansk referansepopulasjon. Det pågår for øyeblikket datainnsamling for å lage en europeisk referansepopulasjon. HyperChildNET har også en kalkulator for 24-timers ambulatorisk blodtrykksmåling7.

Når stilles diagnosen? 

Ved målt høyt blodtrykk bør dette kontrolleres ved tre ulike anledninger. Det er anbefalt at hypertensjonsdiagnosen bekreftes med en 24-timers ambulatorisk blodtrykksmåling for å utelukke situasjonsbetinget forhøyet trykk og «white coat hypertension»2,5. Det kan også benyttes for å avdekke maskert hypertensjon hos utsatte grupper, som barn og unge med diabetes mellitus type 1 og 2, kronisk nyresykdom, organtransplanterte eller alvorlig overvekt2. 

Oppsummering

Hypertensjon hos barn og ungdom forekommer, og et målt høyt blodtrykk bør følges opp. Blodtrykksmåling bør alltid være en del av klinisk undersøkelse hos barn og unge fra 3 års alder. 


Hvordan måle blodtrykk hos barn? 

  • Hvilket apparat? Screening kan utføres med oscillometrisk apparat. For å bekrefte et høyt BT, anbefaler vi å måle det manuelt, da oscillometriske apparat ofte ikke er validerte for barn og som regel måler et høyere BT.
  • Hvilken mansjett? Det er viktig å velge riktig mansjett, for smal mansjett kan gi falskt forhøyede trykk. Bredden på blæren skal være ca 40 % av overarmens omkrets (målt midt mellom acromion og olecranon) og lengden skal være 80-100 %. 
  • Hvordan? BT måles på høyre arm, med pasienten sittende med armen hvilende med fossa cubitii i nivå med hjertet, etter 3 minutters hvile6. Det måles 3 ganger med 3 min mellom hver måling, og man bruker gjennomsnittet av de siste 2 målingene. Ved høyt BT skal det måles på begge armene, og det høyeste BT benyttes.

Referanser

1. Goulas I, Farmakis I, Doundoulakis I, et al. Comparison of the 2017 American Academy of Pediatrics with the fourth report and the 2016 European Society of Hypertension guidelines for the diagnosis of hypertension and the detection of left ventricular hypertrophy in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. Journal of Hypertension. 2022;40(2):197-204. doi:10.1097/HJH.0000000000003005

2. Lurbe E, Agabiti-Rosei E, Cruickshank JK, et al. European Society of Hypertension guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents. Journal of Hypertension. 2016;34:1887-1920. doi:10.1097/HJH.0000000000001039

3. Sinha MD, Azukaitis K, Sladowska-Kozłowska J, et al. Prevalence of left ventricular hypertrophy in children and young people with primary hypertension: Meta-analysis and meta-regression. Front Cardiovasc Med. 2022;9:993513. doi:10.3389/fcvm.2022.993513

4. Azukaitis K, Sinha MD, Obrycki Ł, et al. Disparities between determinants of impaired vascular structure and function in young people with primary hypertension: a systematic review. Journal of Hypertension. 2022;40(7):1369-1379. doi:10.1097/HJH.0000000000003155

5. Bårdsen T, Sørland, Gunn-Therese Lund, Hirth, Asle. Generell veileder i pediatri, kap 8.15, Systemisk hypertensjon. https://www.helsebiblioteket.no/innhold/retningslinjer/pediatri/generell-veileder-i-pediatri/8.hjerte-og-karsykdommer/8.15-systemisk-hypertensjon

6. Johnsen E, Greve G, Berg A, Oterhals K. Slik måler du blodtrykk på barn. Sykepleien. 2018;(729):e-0729. doi:10.4220/Sykepleiens.2018.70729

7. HyperChildNET, COST action. https://hyperchildnet.eu/