High flow har trolig bedre effekt enn konvensjonell O2-behandling, men ser ikke ut til å redusere liggetid eller intubasjonsrate.
(Takk til Fisher & Paykel på New Zealand(!) for velvillig tillatelse til bruk av illustrasjon.)