NBF utnevner barnelege Erik Bøhler som æresmedlem i 2015. Han har gjort en unik innsats for internasjonal barnehelse, gitt sitt bidrag til studenter ved Universitetet i Oslo, publisert rapporter fra sin kliniske virksomhet og publisert eget arbeid som førte fram til hans doktorgrad i 1996. Han er et forbilde for norske barneleger ved sitt empatiske forhold til sine pasienter, ved sin vitenskapelige holdning og entusiasme og ikke minst med sin gode formidlerevne. Med å utnevne ham som æresmedlem i NBF viser vi ham vår respekt og beundring for særlig det arbeidet han har nedlagt internasjonalt.

TEKST: Styret NBF, Drude, Fugleseth, Thor Willy Ruud Hansen, Leif Brunvand og Stefan Kutszche

Det var en ydmyk kollega som takket for æresbevisningen. På tross av den store respekten mange norske barneleger har for det arbeidet Erik og hans kone Kristin har utført, først i Bhutan og senere i mange år i Nepal, var det tydelig at Erik Bøhler var genuint forbauset over at hans navn i det hele tatt var i noens tanker i forbindelse med æresmedlemskap i Norsk Barnelegeforening. I sin takketale i forbindelse med utnevnelsen fortalte Erik at e-posten som fortalte om utnevnelsen kom samme dag som de åpnet det nye sykehuset i Okhaldhunga. Gleden over utnevnelsen ble stor, og mange medarbeidere opplevde at det ikke bare var Erik som hadde blitt anerkjent, men faktisk det arbeidet som utføres av hele staben på sykehuset. Om sitt mangslungne arbeid på sykehuset og i det store distriktet som sogner dit, sa Erik at «en god spesialist er en som er tilstrekkelig langt hjemmefra». Som eksempel på den betydningen helsearbeid for barn har i en global sammenheng, kunne Erik fortelle at fordi nepalesiske kvinner nå har større grunn til å forvente at deres barn vil overleve spedbarns- og småbarnsalderen, er det gjennomsnittlige antallet barn en kvinne i Nepal føder nå er redusert til 2.2. Det betyr at befolkningsutviklingen nå i mye større grad er bærekraftig med tanke på fremtiden. Mens helseutgiftene per innbygger i Norge er omtrent US $4000, er det samme tallet for Nepal offisielt US $12 – i realiteten er det lavere. Skjevheten i verdens fordeling av helseressurser er enorm!

photo-erik-boehler-nbf

Erik Boehler NBF æresmedlem 2016. Foto: Thor Willy Ruud Hansen.

Utnevningen av Erik Bøhler til æresmedlem i NBF er ikke bare en ære for Erik, det er også en flott manifestering av foreningens vilje til, prioritering av, og arbeid for et internasjonalt engasjement.