Monica Thallinger er en av Norges tøffeste barneleger. Den 27.oktober forsvarte hun doktorgradsarbeidet ”Newborn resuscitation in low-resource settings – Improved ­methods of bag-mask ventilation at birth” ved Universitetet i Oslo. Fire uker før ­disputasen var hun fremdeles i Irak på oppdrag for Leger Uten Grenser (MSF).

Av Kari Holte, paidos@barnelegeforeningen.no

Har du noen ganger tenkt at du skulle gjort noe for de uskyldige ofrene i krig? De som sulter? De som rammes av malaria, tuberkulose og ebola? Eller de rundt 2,5 millionene nyfødte som årlig dør pga mangel på basalt utstyr og ferdigheter i nyfødtresuscitering(1)? Monica Thallinger er en av de som ikke bare tenker, men handler.

Ni oppdrag for MSF

70% av de norske legene som reiser ut med Leger Uten Grenser, nøyer seg med bare ett oppdrag. Monica har fortsatt. Hun har jobbet med underernærte barn under sultkatastrofe på Afrikas horn, håndtert meslingeutbrudd i Etiopia, improvisert lyskasser for å behandle icteriske nyfødte i India, vært nyfødtlege på Banguis største fødesykehus og gått fra hus til hus i Sierra Leone for å lete etter uoppdagede tilfeller av ebola. Hvordan hun har fått tid til å både forske og bli spesialist i pediatri mellom slagene, er et mysterium. Hvis man ikke kjenner Monica, da – og vet hvor utrolig engasjert og dedikert hun er. Selv om hun også kan sluntre unna en forelesning på PAS for å utforske San Fransisco, eller farge håret grønt på impuls, ligger viljen hun har til alltid å hjelpe de som trenger det, som en rød tråd under alt hun gjør. Oppholdet i Vest-Mosul nylig var det niende oppdraget hennes for Leger Uten Grenser.

Hun har gått fra hus til hus i ­Sierra Leone for å lete etter uoppdagede tilfeller av ebola.

Store linjer

Det er estimert at 5-10% av alle nyfødte trenger hjelp i form av stimulering for å komme i gang med å puste etter fødsel. 3-6% trenger maske-bag ventilasjon (2). I 2009 ble det publisert tall som viste at bare 2-12% av helsepersonell som utførte fødselshjelp i seks afrikanske land var opplært i gjenoppliving av nyfødte, og bare 8-22% hadde utstyr tilgjengelig(3). Et globalt initiativ med visjon om å gjøre noe med dette ble initiert av American Academy of Paediatrics (AAP), og et basalt opplæringsprogram kalt Helping Babies Breathe ble utarbeidet(4). Lærdal Global Health i Stavanger var en viktig samarbeidspartner, og utviklet blant annet en enkel dukke for simuleringstrening, et enkelt, gjenbrukbart sug og en ny maske-bag kalt Upright. Målene for den nye bag-en var at den skulle være billigere, ha færre deler, være lettere å rengjøre, enklere å bruke og minst like bra som den vinklede standardbagen vi alle kjenner, og som har vært i bruk siden 60-tallet.

Monica har gjort RCT i Tanzania for å sammenligne nye Upright bag (til venstre) med konvensjonell bag (til høyre).

Monica har gjort RCT i Tanzania for å sammenligne nye Upright bag (til venstre) med konvensjonell bag (til høyre).

Noen funn fra Doktor Monica

Monica’s doktorgradsprosjekt føyer seg inn i dette store bildet. I arbeidet sitt har hun gjort randomisert kontrollerte undersøkelser på Lærdal Upright sammenlignet med den konvensjonelle bagen. Først på dukke(5), deretter på nyfødte babyer med behov for maske-bag ventilasjon(6). Det meste av datainnsamlingen ble gjort på Haydom Lutheran Hospital i Tanzania. Hovedfunn i den kliniske studien var at Upright bag ga litt høyere volum, MAP og PIP og litt tidligere ekspirert CO2 enn den konvensjonelle. Det var ingen forskjell i overlevelse ved 24 timer, men signifikant flere med normalt utfall ved 30 minutter i Upright-gruppen. Funnene indikerer at Upright er like trygg i bruk som den konvensjonelle bagen, og kan ha fordeler i form av raskere etablering av funksjonell residualkapasitet. Et flertall av studenter og jordmødre som deltok, foretrakk Upright. Monica har også vist at en nyutviklet PEEP-ventil til Upright bag leverer PEEP på ønsket nivå i dukkestudier(7), og slikt beredt grunnen for videre kliniske studier av denne. I 2015 ble Upright bag lagt til på WHOs liste over prioritert medisinsk utstyr for nyfødt-helse. Den er i økende bruk internasjonalt, blant annet av Røde Kors og MSF.

MSF trenger flere barneleger!

Monica selv er ikke så opptatt av omtale av seg selv eller doktorgraden hun nettopp tok. Hun er derimot temmelig interessert i spalteplass for å informere om lidelsene hun har sett i Irak, og vil gjerne verve flere barneleger til oppdrag for MSF. Derfor slipper vi henne til selv på neste side – med en Paidos-tilpasset versjon av en artikkel hun skrev til Dags­avisen i oktober; 14 dager før hun skulle disputere!

Interessekonflikter:

Skribenten, som også er redaktør for Paidos, er en del av samme forskningsgruppe som Monica.

Referanser:

1. United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation. Levels and trends in child mortality [Report]. New York2017 [Available from: http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/mortality/child-mortality–report-2017.shtml.

2. Liu L, Oza S, Hogan D, Chu Y, Perin J, Zhu J, et al. Global, regional, and national causes of under-5 mortality in 2000-15: an updated systematic analysis with implications for the Sustainable Development Goals. Lancet. 2016;388(10063):3027-35.

3. Wall S, Lee, ACC, Niermeyer, S, et al. Neonatal resuscitation in low-resource settings: What, who, and how to overcome challenges to scale up? International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2009(107):S47-S64.

4. American Academy of Pediatrics. Helping Babies Breathe [Available from: http://www.helpingbabiesbreathe.org/.

5. Thallinger M, Ersdal HL, Ombay C, Eilevstjonn J, Stordal K. Randomised comparison of two neonatal resuscitation bags in manikin ventilation. Archives of disease in childhood Fetal and neonatal edition. 2016;101(4):F299-303.

6. Thallinger M, Ersdal HL, Francis F, Yeconia A, Mduma E, Kidanto H, et al. Born not breathing: A randomised trial comparing two self-inflating bag-masks during newborn resuscitation in Tanzania. Resuscitation. 2017;116:66-72.

7. Thallinger M, Ersdal HL, Morley C, Purington C, Gomo O, Mduma E, et al. Neonatal ventilation with a manikin model and two novel PEEP valves without an external gas source. Archives of disease in childhood Fetal and neonatal edition. 2016.