Botswana Paediatric Association (BPA) ble startet i 2013, og hadde sin 7. konferanse i -august. Et stort møte tatt i betraktning den unge alderen – 140 deltakere – inkludert -spesialister, utdanningskandidater, sykepleiere, helsesykepleiere og jordmødre. Norsk -barnelegeforening har et uformelt samarbeid med BPA, og var invitert til å bidra på -konferansen.

Av Ketil Størdal. 

Botswana er hardt rammet av HIV-epidemien. Da forebygging av smitte til nyfødte startet like etter tusenårsskiftet, hadde en av tre gravide HIV-infeksjon. Uten tiltak ble nærmere 5000 av de 40000 fødte hvert år smittet, men situasjonen er totalt endret med effektive tiltak: Et åttitalls spedbarn fikk påvist smitte i 2018. Obligatorisk testing av alle gravide og gratis tilgang på moderne medisiner fungerer. Da er det tid for å ta fatt på andre utfordringer: Nyfødtmedisin var temaet for årets konferanse. 

Universitetet i Botswana startet medisinerutdanning i 2009, 50 studenter blir tatt opp hvert år. Før dette fikk mange utdanningen sin utenlands, blant annet i Norge, og noen var klare for spesialistutdanning etter sør-afrikansk modell i 2010. Pediatridelen har vært en suksesshistorie, alle har kommet igjennom to tøffe eksamener pluss masteroppgave. Tolv er ferdige spesialister så langt, og konkurransen om opptak er stor. 

Botswana er et mellominntektsland, men har fortsatt høyere barnedødelighet enn land med samme inntektsgrunnlag (se faktaboks). UNICEFs representant påpekte de store forskjellene i helsestell og inntekter mellom by og land som en viktig grunn. Selv om mor-/ barnehelse er gratis, lever en av fem i fattigdom (< 2 USD/dag). De siste 15-20 år har barnedødeligheten falt betydelig (se faktaboks), men nyfødthelse henger etter. Dobbelt så mange som i Norge (12%), blir født premature. 

Undertegnede ledet nyfødtavdelingen ved landets største sykehus fra 2007 til 2009. Avdelingen har drøyt tusen innleggelser av syke og små nyfødte i året. Et nytt sykehus står klart til å overta, men fortsatt arbeides det under trange forhold på Princess Marina Hospital, et slitent sykehus fra 60-tallet. I et arbeid lagt fram på møtet ble det vist at 70% av premature med fødselsvekt fra 1000-1100 g overlever, 96% av alle med fødselsvekt 1400-1500 g. 

Årets deltakelse var en gjenvisitt etter besøk fra Botswana på Pediaterdagene i 2017. Samarbeidet med BPA har vært medvirkende til at tre norske barneleger har vært med i legeutdanningen. 

Botswana

Befolkning: 2,0 millioner (2018)

Dødelighet før 5 år: 38/1000 (2017) fra 84 (2000)

Nyfødtdødelighet: 25/1000 (2017) fra 27 (2000)

Prevalens av HIV blant gravide: 26% (2018) og 33 (2007)