Når båtfolket setter ut båten og sommer-sesongen er i gang langs kysten, har vi -fortsatt glimrende skiføre på Rauland. Velkommen til Telemark – og Norges -triveligste -barneavdeling!

Av Cecilie Revhaug (overlege) og Marielle Karlsen (LiS), Barne- og ungdomsklinikken i Skien

Barneavdelingen Sykehuset Telemark:

Klinikksjef Jon Gunnar Gausel
Innbyggere Telemark pr. 1/1-18 totalt 173 391
– fra 0-17 år 34 769
Barneavdelingen startet i Porsgrunn i 1953
Antall leger 7 LIS, 9 overleger, 7 i vakt
Poliklinisk virksomhet cirka 6900 pasienter pr år
Antall innleggelser i Barneposten cirka 980 årlig
Oppstart Dagavdeling 2004
Oppstartsår BUK 2005
Oppstart Hjemmesykehus 2018

 

Telemark er kjent som et Norge i miniatyr. Det stemmer godt med fylkets deilige skjærgård, byliv, industri, elver, innsjøer, fjell, fjord og vidde. Fylket er preget av den urbane «Grenlandsbyen» med over 100 000 innbyggere og små landkommuner for resten. Dagens samfunn er godt gjen-speilet i befolkningen. Det er en herlig blanding av Norges fineste dialekter – fra vinjemål til grenlandsk, tigrinja, latvisk og somali.

Barnelegene i Skien prioriterer å spise lunsj sammen hver dag. Inne eller ute!

Barnelegene i Skien prioriterer å spise lunsj sammen hver dag. Inne eller ute!

Første barneavdeling utenfor universitetssykehus!

Avdeling for Barne- og Ungdomsmedisin er fylkets eneste fullverdige spesialisttilbud for barn og unge. Avdelingen -startet sin virksomhet på Porsgrunn Lutherske sykehus i 1953 som den første barneavdelingen utenfor et universitetssykehus. Sykehuset Telemark har lokasjoner på Notodden, Kragerø, Porsgrunn og Skien, men barneavdelingen ligger i Skien, hvor den flyttet i 1997. Vi har bred poliklinisk -virksomhet, samt elektivt og akuttilbud på sengepostene.

Legene ved avdelingen utgjør en mosaikk av ulike interesse-områder som tilsammen gir et helhetlig tilbud. Vi har leger fra ulike land og kulturer som bidrar til et mangfold både språklig, internasjonal forståelse og med kompetanse om sykdommer mer vanlig under andre himmelstrøk. Barne-avdelingen er også et yndet sted for klimaflyktninger fra Nord- Norge, samt helsependlere fra Vestfold, vi har sågar to sindige totninger i legestaben.

Samarbeid i ferdighetstreningen

Samarbeid i ferdighetstreningen

Flåttbitte allergikere på skiferie

Telemark har stor turistaktivitet året rundt, sommerturisme i vår vakre skjærgård med Kragerø som indrefileten, vinter-turisme på og i randsonen av Hardangervidda med Rauland og Haukelifjell som viktige områder. Til Skien kommer barn helt fra fjellbygdene i øvre Telemark, med over 3 timers reisevei med ambulanse, til barn fra Grenland i sykehusets nabolag. Når en mulig anafylaksi er meldt via AMK fra skisentrene i vinterferien, trenger vi ikke slippe alt vi har i hendene med en gang.

Aktiviteten på avdelingen varierer. I feriene reiser Oslo-folk til Telemarksfjellene eller til vår vakre skjærgård. Vi har mange feriegjester som pasienter. Ikke så sjeldent har vi danske turister som ikke mestret Telemarkskjøringen. Vi har hoggorm og flått med borreliose, skogsencefalitt og masse skiturisme. Det er godt duket for action! Når ulykken først er ute, er vi akkurat passe langt fra Oslo hvis barnet trenger et høyere intensivnivå.

Landets første barne- og ungdomsklinikk

Vi er 9 overleger og 7 LiS og går i 7-delt turnus. Vi har ansvar for poliklinisk aktivitet, nyfødt intensiv, barneavdeling og fødeavdeling. Fødeavdelingen tar imot barn fra og med uke 28 i svangerskapet.

Sykehuset Telemark opprettet landets første barne- og ungdoms-klinikk (BUK) i 2002. Målet var å samordne spesialist-helsetjenesten for barn og unge innen somatikk, psykiatri og habilitering.  Det har medført adgang til felles diskusjon i inntaksteam om barn med sammensatte vansker, felles ernæringsfysiolog, et svært velfungerende ambulant team for spiseforstyrrelser, og et tverrfaglig sped- og småbarnsteam. Vi arbeider fortløpende med å utvikle gode liaison-funksjoner mellom fagområdene. Klinikksjefen i BUK har helt fra starten vært barnelege. BUK styrker muligheten til  å ha en viktig stemme for barn og unge i sykehusets -ledelse og fra 2020 skal barn og unge være et av de -medisinske strategiske satsningsområdene for Sykehuset Telemark. Metaforen om Telemark som Norge i miniatyr dekker godt barne-avdelingens kliniske hverdag.

Gode kolleger Marta Parada, Torgunn Ripegutu og Bjørn Schou Henrichsen

Gode kolleger Marta Parada, Torgunn Ripegutu og Bjørn Schou Henrichsen

Samarbeid og flatt hierarki

Vi har tett samarbeid med føde-avdelingen. Med 1600-1700 fødsler i året holder vi god flyt i avdelingen. Vi kan skryte av høy dekning av spesialutdannede sykepleiere på nyfødt intensiv. Dette gjør respirator-døgn og andre utfordrende pasientsituasjoner til lærerike hendelser. Det styrker kompetansen til LiS før sentraltjenesten.

Vi har en aktiv poliklinikk og dagavdeling. Vi tilbyr ekkokardiografi, utstrakt allergologi med allergivaksinasjoner og kostprovokasjoner. Diabetespoliklinikken har mye å gjøre da Telemark ligger høyt på statistikken for diabetes mellitus type I i barnepopulasjonen. Overlegene er  «subspesialister» slik at vi som oftest finner diagnoser og behandling uten å sende pasienten fra oss. Vi satser på grundig tverrfaglig samarbeid og flatt hierarki.

Samarbeidet på sykehuset med kirurger, intensiv, ortopeder, røntgen med flere er godt. Størrelsen på sykehuset er akkurat passe stort og det er lett å få kontakt med kolleger på andre avdelinger. Mange anestesileger tar sideutdannelse ved barneavdelingen. Vi har simuleringer og øvelser sammen, og kjenner hverandre godt. Akuttmottaket har egne akuttleger.  Nærheten trygger kvaliteten for barna både i akutte og elektive forløp. I hovedsak legges alle barn direkte inn i avdelingen og kun de sykeste får oppstart av behandling i sykehusets akuttmottak.

Genetikk og forskning

Vi er stolte av vår medisinsk genetiske avdeling. Den er -landets eneste genetiske enhet utenfor universitetssykehus og har ekspertise på høyeste nivå. Legene der deltar -regelmessig på barnelegenes møter og er et viktig bidrag i genetisk forankret diagnostikk.

Avdelingen deltar i forskningsprosjekter, både nasjonale og internasjonale. Vi har en PhD og flere leger i PhD-forløp. CP-PAIN (Studie av smerter hos barn med cerebral parese) er en ny studie der vi er aktivt inne i hele prosessen. Vi deltar i flere av Barnelegeforeningens organer og faggrupper, og både Kristin Hodnekvam og æresmedlem Jon Steen-Johnsen har vært ledere i Barnelegeforeningen.

God stemning på nattevakt!

God stemning på nattevakt!

Sol ute, sol inne – sol i hjertet, sol i sinnet!

Forholdene på sykehuset og sammensetningen av folk på avdelinga vår, gjør at vi jobber passe tett på hverandre – slik at vi hele tiden har og tar ansvar for pasientene og hverandre sammen. Vi har en inkluderende ledelse som er tilstede på morgenmøtene og bidrar i diskusjonene. Vi deltar på kurs, og tar etter- og videreutdanning slik at vi kan være generelle pediatere samtidig som vi også har fordypningsområder. Avdelingen var tidlig ute med å ha regelmessig ferdighets-trening for leger nesten alle fredagsmorgener.

Nye og gamle leger kjenner på et trygt og støttende fellesskap ved BUK i Skien.

Telemark er kjent for å ha flest soldager i Norge. Er det rart vi trives på jobb ved Norges triveligste barneavdeling?!

Vi har mange feriegjester som pasienter. Vi har hoggorm og flått med borreliose, skogsencefalitt og skiturister. Det er godt duket for action!