Legegruppen på barneavdelinga (noen er fraværende)